Taboleiro de anuncios

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A UN/UNHA SOCORRISTA-RECEPCIONISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL
20/11/2019

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para contratar a un/unha socorrista-recepcionista para a piscina municipal e ulterior constitución de bolsa de emprego, coa finalidade de cubrir cantas necesidades poidan xurdir en relación co persoal adscrito a este servizo.

Ver bases

CAMPAÑA DE INVERNO 2020
12/11/2019

A actividade, organizada pola Deputación da Coruña, consta dunha estadía de catro días na estación invernal de Cabeza de Manzaneda, ademais duns cursos de esquí. Está destinada a rapaces e rapazas empadroados nun concello da provincia de A Coruña, de 11 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2020).

Ao Concello de Outes correspóndelle 4 prazas na 1ª quenda que iría do 24 ao 27 de xaneiro de 2020.

O custe da actividade é de 85 €.

A inscrición pode facerse na OMIX da Casa da Cultura. O prazo remata o 4 de decembro.

Máis información en  www.dacoruna.gal/deportes/esqui.

BOLSAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2019/2020
11/11/2019

O Concello de Outes comunica a todos os estudantes empadroados nel, e que estean realizando estudos fóra do municipio, que poden solicitar axudas para o transporte escolar dende calquera punto do concello ata o seu lugar de ensino.

Para isto cómpre que sexan ensinanzas non obrigatorias dentro do ensino regrado (ciclos formativos, bacharelato ou universidades) que non estean establecidas no noso concello. O prazo de solicitude remata o día 10 de decembro.

Máis información na Oficina de Información Xuvenil (Casa da Cultura – Teléfono: 981850950)

Ver anuncio no BOP de A Coruña

Descargar impreso para a solicitude

SAT – SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Agrupación de Concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes e Porto do Son
24/10/2019

Que é o SAT?

É un Servizo de Atención Temperá de carácter público e gratuíto que atende á poboación infantil de 0 a 6 anos, ás súas familias e á súa contorna, que ten por obxectivo atender o máis axiña posible as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos/as con trastornos no seu desenvolvemento ou con risco de padecelos.

Que ofrece?

 • Diágnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as
 • Apoio en todas as areas de desenvolvemento do/a neno/a:
  • Desenvolvemento psicomotor
  • Desenvolvemento cognitivo
  • Desenvolvemento da linguaxe e comunicación
  • Desenvolvemento da autonomía
  • Desenvolvemento da área social e afectiva
 • Apoio, información, habilitación e formación da familia:
  • Terapia psicolóxica individual
  • Grupos de familias.
 • Coordinación coa contorna:
  • Colaboración cos /as profesionais do ámbito social, educativo e sanitario e outros recursos da comunidade

Como se pode acceder ao SAT?

 • Calquera familia residente nos concellos de Noia, Lousame, Muros, Outes ou Porto do Son poderá solicitar información e atención no mesmo.
 • Por derivación pediátrica.

Como contactar co SAT?

 • Chamando ao 981 824 248
 • A través de correo electrónico sat@noia.es
 • Acudindo directamente ao Servizo, situado en Frei Lois Rodríguez, nº 9, baixo- Noia

Normativa que regula os Servizos de Atención Temperá:

Decreto 183/2013 polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en Atención Temperá

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS DE INTERESE PÚBLICO 2019
02/10/2019

O Concello de Outes informa de que xa se poden solicitar as subvencións municipais dirixidas á promoción do asociacionismo, das tradicións e os valores culturais, así como ao apoio e promoción do deporte no municipio de Outes.

Ver convocatoria no BOP

Ver bases da convocatoria

Descargar impresos para a solicitude da subvención

SERVIZO DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
17/09/2019

Este mes estreamos o servizo de recollida de voluminosos baixo demanda.

O servizo consistirá na recollida de mobles, electrodomésticos, colchóns e somieres, trastes vellos e outros aparellos derivados das actividades domésticas de reparación e /ou substitución de equipamento da vivenda.

Este servizo prestarase aos particulares que o soliciten chamando ao teléfono do Concello: 981850003. Neste teléfono indicarase o artigo a recoller, o lugar de recollida e os datos persoais (nome e apelidos, dni e teléfono de contacto).

Os usuarios do servizo deberán depositar o artigo no punto de recollida de lixo máis próximo á súa vivenda a partir das sete da tarde do día anterior á recollida. A periodicidade do servizo será quincenal: a primeira recollida realizarase o día 26 de setembro.

CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA (CELGA) E CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA
27/08/2019

O Servizo de Normalización do Concello informa de que a Xunta de Galicia convoca cursos de lingua galega Celga, preparatorios das probas de acreditación dos distintos niveis do certificado de lingua galega e cursos de linguaxe administrativa media e superior que se impartirán nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.

Os cursos Celga son presenciais e os de linguaxe administrativa poden cursarse presencialmente ou en liña e desenvolveranse entre os meses de outubro a xaneiro (1º cuadrimestre) e entre febreiro e maio (2º cuadrimestre).

Matrícula:

Cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo https://www.eoidigital.com/preinslinguagalega/

Prazos de matrícula:

 • Do 2 ao 11 de setembro de 2019 para os cursos do 1º cuadrimestre.
 • Do 30 de decembro de 2019 ao 10 de xaneiro de 2020 para os cursos do 2º cuadrimestre.

Máis información e requisitos para matricularse na seguinte ligazón https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0534-070819-0002_gl.html