Casa da Cultura

O Centro Sociocultural e Xuvenil do Concello de Outes, coñecido como a Casa da Cultura, é un edificio multidisciplinar que alberga de forma permanente a Aula de Informática, a Biblioteca Municipal e as oficinas de Información Xuvenil e de Animación Cultural, ademáis de acoller concertos, obras de teatro, exposicións, cursos...

Enderezo: Avd. de San Campio, nº 1, 15230 Serra de Outes

Teléfonos: 981850950 / 981842406

 

 

Na casa da cultura teñen a súa sede os seguintes departamentos:

ANIMACIÓN CULTURAL

A intervención da animadora cultural é unha axuda insubstituíble para os nosos rapaces, colectivo que nestes momentos sente máis necesidades, sobre todo no medio rural, para a formación de hábitos saudables, na liña de preparalo mediante o xogo, as actividades creativas, lectura de contos, etc, con intencións didácticas e a formación de grupos para evitar a rivalidade e a competitividade. Por todo isto é necesario educar ós rapaces na ocupación do seu tempo libre, axudándolle a discriminar entre actividades nocivas ou non desexables e outras saudables que estimulan a creatividade, actividades onde os rapaces aprendan a relacionarse uns cos outros e a preocuparse polos sentimentos dos demais, desapareza o medo ao fracaso e o fallo e se reafirme a confianza en si mesmo como persoa.

Obxectivos:

 • Promover a participación da nosa poboación, sobre todo a mais nova, en tódalas convocatorias do eido da cultura e do tempo de lecer. Este é un obxectivo prioritario.
 • Potenciar a recuperación das festas tradicionais, antroido, magosto.
 • Crear e afianzar hábitos de lectura en idades temperás, involucrando os centros de ensino e as familias.
 • Promover encontros con persoas (escritores, ilustradores, contacontos, editores) que teñan que ver co mundo dos libros.
 • Fomentar a creatividade e o traballo en equipo, mediante os talleres de plástica.
 • Promover cursos de formación específicos, como por exemplo de monitor de tempo libre, encadernación….
 • Realizar un tipo de actividades encamiñadas a promover a diversión, convivencia e integración dos rapaces a través dunha aventura continua, por exemplo mediante as actividades lúdicas e o campamento urbano.
 • Descubrir as posibilidades que ofrece o concello de Outes, para divertirse, relacionarse con tal de ter ilusión e un grupo de amigos con quen compartila.
 • Espertar o interese polo entorno e o medio natural, mediante os talleres de medio ambiente.

Contacto: animacion@outes.es

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Biblioteca municipal de Outes é un centro local de información que lles facilita aos seus usuarios coñecementos e información mediante unha colección organizada de documentos, así como a través dos novos sistemas de información e tecnoloxías, e que garante o acceso libre e directo ao coñecemento, á información, ao ocio e á cultura, divulga a lectura e promove especificamente a lingua e a cultura galegas.

Servizos que presta:

 • Lectura e consulta en sala
 • Préstamo a domicilio
 • Información bibliográfica
 • Sección local
 • Sección infantil e xuvenil
 • Publicacións periódicas
 • Acceso a internet
 • Conexión inalámbrica
 • Actividades culturais (contacontos, campaña de animación á lectura, encontros con escritores, ilustradores,...)

Horario: De luns a venres de 11:00 a 13:00 horas e de 17:00 a 21 horas. Sábados de 11:00 a 13:00 horas.

Contacto: outes.rbgalicia@eidolocal.es

Enlaces:  - Catálogo de bibliotecas: www.opacmeiga.rbgalicia.org
               - Rede de bibliotecas públicas de Galicia: rbgalicia.xunta.gal

 

AULA DE INFORMÁTICA

Rede de aulas informáticas

A Aula de informática da Casa da Cultura está dotada de 15 ordenadores con conexión a internet que se poden usar libremente e de forma gratuíta nos horarios marcados como aula aberta. Ademáis impártense cursos de informática de diversos niveis e dirixidos a diferentes rangos de idade.

Contacto: informaticos@outes.es

 

 

OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL

Logo OMIXA Oficina de Información Xuvenil está a disposición dos mozos e mozas do concello que desexen coñecer as opcións que teñen en educación e formación, na búsqueda de emprego, en ocio e cultura, etc.

Contactoomix@outes.es

 

 

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Logo SNL

O Concello de Outes quere demostrar o seu compromiso co idioma propio de Galicia prestándolle atención especial ao proceso de normalización lingüística a través da galeguización dos seus servizos e poñendo en marcha programas dirixidos á poboación para conseguir a implicación de todos os colectivos neste proceso.

A aposta contempla ademais a creación de programas dirixidos á poboación, entidades asociativas e empresariais do municipio.

O SNL é un servizo do Concello de Outes procura ser un elemento dinamizador do uso do galego tanto dentro como fóra do Concello.

Os obxectivos principais son incrementar o uso e prestixio social da lingua galega, contribuír á completa galeguización de todos os ámbitos e sectores do termo municipal e mellorar a calidade das producións lingüísticas.

Funcións xerais:

 • Asesoramento á administración en todo o relacionado coa política lingüística na procura do incremento do uso e prestixio da lingua galega.
 • Asegurar o correcto cumprimento da lexislación en materia lingüística por parte do concello garantindo os dereitos lingüísticos da veciñanza.
 • Emitir informes sobre a oportunidade, conveniencia, etc., de accións do concello con respecto ao fomento do uso e prestixio da lingua galega nomeadamente coa toponimia deturpada.

Funcións de dinamización lingüística:

 • Fomentar o uso do galego no conxunto da sociedade, para o cal se propuxeron actividades a realizar para diferentes segmentos da poboación e ámbitos socioeconómicos.
 • Propor actividades dinamizadoras concretas que intenten concienciar á sociedade respecto ao uso e prestixio da lingua galega, e a puideran implicar no proceso normalizador.
 • Promoción do uso do galego no ámbito laboral con comunicación específica a todo o persoal funcionarial do Concello de Outes.

Funcións de formación (socio)lingüística:

 • Colaboración e realización de tarefas específicas de formación lingüística co fin de garantir a presenza do galego e un aumento nas competencias lingüísticas da poboación, especialmente da infanti e xuvenil.

Funcións de asesoramento lingüístico interno:

 • Mellora da calidade lingüística e comunicativa da administración.
 • Normalización de criterios lingüísticos para a organización.
 • Resolución de dúbidas lingüísticas.

Funcións de coordinación e apoio entre a deputación e os concellos:

 • Apoiar e difundir e as accións dinamizadoras que desenvolva a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia.
 • Coordinación accións de normalización conxuntas coa Deputación da Coruña e outras propias.

Contacto: normalizacion@outes.es