Oferta de emprego público

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, ANUALIDADE 2020

Anuncio e bases da convocatoria

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES

Lista provisional de admitidos e excluídos

Bases da convocatoria

 

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN

Lista provisional de admitidos e excluídos

Bases da convocatoria