Taboleiro de anuncios

SERVIZO DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
17/09/2019

Este mes estreamos o servizo de recollida de voluminosos baixo demanda.

O servizo consistirá na recollida de mobles, electrodomésticos, colchóns e somieres, trastes vellos e outros aparellos derivados das actividades domésticas de reparación e /ou substitución de equipamento da vivenda.

Este servizo prestarase aos particulares que o soliciten chamando ao teléfono do Concello: 981850003. Neste teléfono indicarase o artigo a recoller, o lugar de recollida e os datos persoais (nome e apelidos, dni e teléfono de contacto).

Os usuarios do servizo deberán depositar o artigo no punto de recollida de lixo máis próximo á súa vivenda a partir das sete da tarde do día anterior á recollida. A periodicidade do servizo será quincenal: a primeira recollida realizarase o día 26 de setembro.

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA
11/09/2019

A Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL) convoca as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis (Celga) 2 e 4.

Persoas destinatarias: As persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria.

Datas: As probas terán lugar na segunda quincena do mes de novembro de 2019.

Lugares: As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

Os formularios de solicitude, segundo o modelo PL500C, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 1 de outubro de 2019.

Máis información no Diario Oficial de Galicia do 10 de setembro de 2019 e en  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190910/AnuncioG0535-020919-0001_gl.html

MONITORES/AS PARA VAGALUME XESTIÓN INTEGRAL DE SERVIZOS
03/09/2019

O Concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa que será a empresa Vagalume Xestión Integral de Servizos a encargada de prestar neste concello o servizo de conciliación “Madrugadores e tardes divertidas” que comezará a funcionar o vindeiro 11 de setembro.

Nestes momentos esta empresa ten aberto o proceso de selección para cubrir os postos de monitor/a. Os requisitos da oferta son os seguintes:

  • Horario: de 08:00 a 10:00 h e de 17:00 a 19:00 h
  • Valorarase formación no ámbito educativo e experiencia no traballo con nenos/as.

Aquelas persoas interesadas en formar parte deste proceso de selección deben enviar un currículum actualizado ao seguinte enderezo de correo electrónico: info@xestionvagalume.es

Se alguén ten algunha dúbida ou precisa axuda para a realización e/ou envío do seu currículum, pode achegarse ao Servizo de Orientación Laboral do concello de Outes o mércores día 4 en horario de 08:00 a 14:00h.

CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA (CELGA) E CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA
27/08/2019

O Servizo de Normalización do Concello informa de que a Xunta de Galicia convoca cursos de lingua galega Celga, preparatorios das probas de acreditación dos distintos niveis do certificado de lingua galega e cursos de linguaxe administrativa media e superior que se impartirán nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.

Os cursos Celga son presenciais e os de linguaxe administrativa poden cursarse presencialmente ou en liña e desenvolveranse entre os meses de outubro a xaneiro (1º cuadrimestre) e entre febreiro e maio (2º cuadrimestre).

Matrícula:

Cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo https://www.eoidigital.com/preinslinguagalega/

Prazos de matrícula:

  • Do 2 ao 11 de setembro de 2019 para os cursos do 1º cuadrimestre.
  • Do 30 de decembro de 2019 ao 10 de xaneiro de 2020 para os cursos do 2º cuadrimestre.

Máis información e requisitos para matricularse na seguinte ligazón https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0534-070819-0002_gl.html

SELECCIÓN DE PERSOAL E PROVISIÓN DE POSTOS PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TÉNCICOS EN TURISMO (DEPUTACIÓN DA CORUÑA) E 1 TÉCNICO EN TURISMO (AXENCIA DE TURISMO GALICIA): RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
30/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía da convocatoria de selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña máis un técnico de turismo (AXENCIA TURISMO GALICIA).

Ver resolución

INFORMADORES TURÍSTICOS XEODESTINO OUTES, NOIA E LOUSAME: ACTA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
26/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal, o desenvolvemento dos exercicios e a resolución da convocatoria da selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña máis un técnico de turismo (AXENCIA TURISMO GALICIA).

Ver acta

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
26/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía da convocatoria da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver resolución

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E BAREMACIÓN DE MÉRITOS E ACTA DE DESENVOLVEMENTO DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
24/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal e baremación de méritos e a acta coa puntuación das entrevistas e resolución da convocatoria da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver acta de baremación de méritos

Ver acta coa puntuación das entrevistas e resolución da convocatoria

SELECCIÓN DE PERSOAL E PROVISIÓN DE POSTOS PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TÉCNICOS EN TURISMO (DEPUTACIÓN DA CORUÑA) E 1 TÉCNICO EN TURISMO (AXENCIA DE TURISMO GALICIA): LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN E DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO
22/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos e a data do primeiro exercicio para a selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña máis un técnico de turismo (AXENCIA TURISMO GALICIA).

Ver resolución

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS FÍSICAS
19/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal e desenvolvemento das probas físicas dos aspirantes a cubrir as prazas dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver acta

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, DATA DAS PROBAS FÍSICAS E DAS ENTREVISTAS
18/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución coa lista de admitidos e excluídos e as datas das probas físicas e entrevistas dos aspirantes a cubrir as prazas dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019: ACTA DESENVOLVEMENTO DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA.
16/07/2019

O Concello de Outes publica a acta co desenvolvemento das entrevistas dos/das aspirantes ás prazas de peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes e a resolución da convocatoria.

Ver acta

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS.
16/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista provisional de admitidos para a selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña.

Ver resolución

SUBVENCIÓN DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS E PROGRAMA EMEGA
12/07/2019

A oficina de orientación laboral do Concello de Outes informa dun conxunto de axudas para autónomos e para a posta en marcha, mellora e reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres.

Subvención do bono das persoas autónomas

Programa EMEGA

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019: ACTA COA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, BAREMACIÓN DE MÉRITOS E DATA DAS ENTREVISTAS.
12/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal, a baremación de méritos dos candidatos e a data das entrevistas dos/das aspirantes ás prazas de peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes.

Ver acta

Corrección de erros na acta de constitución do tribunal, a baremación de méritos dos candidatos e a data das entrevistas: rectificación de datas

Ver expediente de corrección

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
08/07/2019

O Concello de Outes publica a lista de aspirantes admitidos e excluídos ás probas de selección para contratar en réxime laboral temporal a catro peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes.

Ver lista

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN CAPATAZ, UN PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL
05/07/2019

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para cubrir as prazas de un capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver bases da convocatoria

Instancia

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
01/07/2019

A oficina de orientación laboral do Concello de Outes informa que a Confederación de Empresarios de Coruña organiza xunto coa Confederación de Empresarios de Galicia e con financiamento da Xunta de Galicia, unha serie de accións formativas co obxectivo de fomentar a prevención de riscos laborais no tecido empresarial.

As accións formativas son de carácter gratuíto e teñen como destinatarios tanto traballadores por conta allea, como propia e en situación de desemprego.

Ver anuncio completo

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO
28/06/2019

O Concello de Outes publica as bases para a selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña.

Ver bases

Detectado un erro nas bases desta convocatoria, publicase a seguinte corrección:

Corrección de erros

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DUN TÉCNICO DE TURISMO
28/06/2019

O Concello de Outes publica as bases para a selección, por concurso-oposición, dun técnico en turismo.

Ver bases

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
26/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía da convocatoria de contratación de 6 socorristas no marco do programa de fomento do emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia en colaboración coas Entidades Locais.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL - APROL RURAL 2019
26/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía para a contratación do novo condutor da convocatoria do APROL RURAL 2019.

Ver resolución

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
21/06/2019

O Concello de Outes publica a acta cos resultados das probas físicas e a resolución da convocatoria de contratación de 6 socorristas no marco do programa de fomento do emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia en colaboración coas Entidades Locais.

Ver acta

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL - APROL RURAL 2019
21/06/2019

O Concello de Outes publica a acta da contratación do novo condutor da convocatoria do APROL RURAL 2019.

Ver acta

AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA A FAVOR DOS ALUMNOS/TRABALLADORES DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “OUTES-NOIA-LOUSAME”
19/06/2019

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea a favor dos alumnos/traballadores do obradoiro dual de emprego “Outes-Noia-Lousame”.

Ver bases

Anexo I: Modelo de solicitude

Anexo II: Modelo de declaración responsable

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019
19/06/2019

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar en réxime laboral temporal a catro peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes.

Ver anuncio completo

Ver bases da convocatoria

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
17/06/2019

O Concello de Outes publica a convocatoria e as bases para a contratación de 6 socorristas no marco do programa de fomento do emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia en colaboración coas Entidades Locais.

Ver convocatoria e bases

PLENO PARA A CONSTITUCIÓN DA NOVA CORPORACIÓN
12/06/2019

O Concello de Outes informa que o vindeiro sábado 15 de xuño, ás 12:00 horas, no Salón de Plenos da Casa do Concello, celebrarase o pleno para a constitución da nova corporación e elección do/a Alcalde/sa.

BONO CONCILIA
12/06/2019

O Concello de Outes informa que a Consellería de Política Social convocou axudas económicas ás familias para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono Concilia (Orde  do 29 de maio de 2019/DOG 12 xuño de 2019)

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2019.

Información e solicitudes: educadora familiar do concello.

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2019
11/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía do proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
07/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: ACTA ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
07/06/2019

O Concello de Outes publica a acta coa puntuación das entrevistas e resolución da convocatoria do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
07/06/2019

O Concello de Outes publica as actas de resolución de convocatoria do proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Acta de socorristas

Acta de monitor de piragüísmo e monitor de vela

Acta de monitores de tempo libre

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
04/06/2019

O Concello de Outes publica a acta coa avaliación de méritos dos/as aspirantes admitidos/as ao procedemento de selección de monitores de tempo libre para a campaña de verán 2019 e convócase aos aspirantes admitidos ás entrevistas de selección que terán lugar o vindeiro xoves, día 6 de xuño , na Casa do Concello.

Ver acta

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE VERÁN 2019
04/06/2019

O Concello de Outes publica o resultado do sorteo dos campamentos deportivos de verán 2019.

Ver resultado do sorteo

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
03/06/2019

O Concello de Outes publica a acta coa cualificación das probas de aptitude física e avaliación de méritos dos aspirantes ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a socorristas para a campaña de verán e convoca aos aspirantes considerados APTOS na realización das probas de aptitude física ás entrevistas curriculares que terán lugar o vindeiro mércores, día 5 de xuño ás 9:00 horas na Casa do Concello.

Ver acta

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
31/05/2019

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos e excluídos ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán e convoca aos aspirantes admitidos ás prazas de socorristas para o vindeiro luns, día 3 de xuño, ás 11:00 h na Piscina Municipal do Concello para a realización das probas de aptitude física.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: ACTA COA PUNTUACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO, BAREMACIÓN DE MÉRITOS E DATA DAS ENTREVISTAS
30/05/2019

O Concello de Outes publica a acta coa puntuación do segundo exercicio, baremación de méritos e data das entrevistas dos aspirantes ao proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A.
29/05/2019

O Concello de Outes comunica aos participantes no proceso de selección de un funcionario administrativo interino por acumulación de tarefas que a cualificación do segundo exercicio-caso práctico terá lugar en acto público, na sala de reunións do Concello, o xoves día 30 de maio ás 9:00 horas.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2019
29/05/2019

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 22 de maio de 2019, aprobou  o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2019, composto por un total de 5.514 recibos.

Ver anuncio

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
28/05/2019

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver lista

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL-PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: ACTA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
14/05/2019

O Concello de Outes publica a acta das entrevistas e a resolución da convocatoria para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Ver acta

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL - APROL RURAL 2019: ACTA DE BAREMACIÓN, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
13/05/2019

O Concello de Outes publica a acta coa baremación, a puntuación de entrevistas e resolución da convocatoria do APROL RURAL 2019.

Ver acta

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL – PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
10/05/2019

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos e excluídos e a acta de baremación e convocatoria de entrevistas dos/das aspirantes para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Lista definitiva de admitidos e excluídos

Acta de baremación e convocatoria de entrevistas

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL. CAMPAÑA DE VERÁN 2019
08/05/2019

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver anuncio

Ver bases

Anexo I.- Modelo de instancia

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL – PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
07/05/2019

O Concello de Outes publica a resolución provisional de admitidos e excluídos para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: ACTA DE RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS AO PRIMEIRO EXERCICIO.
06/05/2019

O Concello de Outes publica a acta de resolución das alegacións presentadas ao primeiro exercicio do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE VERÁN 2019
03/05/2019

O Concello de Outes, en colaboración coa Deputación da Coruña participa no programa “Campamentos Deportivos de verán 2019” para rapaces e rapazas de entre 9 e 14 anos, cumpridos no presente ano, con tres prazas.

A quenda que lle corresponde ó Concello de Outes é a 4ª quenda, dende o 30 de xuño ao 5 de xullo de 2019. As persoas interesadas poderán anotarse nas dependencias do Concello (educadora familiar) ata o vindeiro 31 de maio.

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: ACTA RESOLUCIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA DO SEGUNDO EXERCICIO
30/04/2019

O Concello de Outes publica a acta de resolución do primeiro exercicio e máis a convocatoria do segundo exercicio do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXAME
30/04/2019

O Concello de Outes publica as respostas do primeiro exame do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver táboa de respostas

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E DATA DO PRIMEIRO EXAME
24/04/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos ao proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas e a data do primeiro exame.

Ver resolución

PROXECTO “EMPRURAL: EMPRENDEMENTO XUVENIL NO RURAL”
24/04/2019

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha unha nova edición do proxecto “EMPRURAL: emprendemento xuvenil no rural” co obxecto de facilitar aos mozos e mozas a súa orientación profesional e futura inserción sociolaboral en comarcas locais, ofrecéndolle apoio e acompañamento profesionalizado no proceso de elaboración e materialización dos seus proxectos en tres eidos: profesional (emprego/empresa), persoal (motivación, habilidades sociais) e social (cooperación, voluntariado, reciprocidade).

Máis información http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/16714-proxecto-emprural-emprendemenro-xuvenil-no-rural-edicion-2019

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE DE 2018
24/04/2019

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 15 de abril de 2019 acordou por unanimidade:

  1. ANULAR o padrón de auga do 2º semestre de 2018 aprobado en XGL de 28/12/18, de 1348 recibos e importe total de 70.622,60.
  2. APROBAR o novo padrón de auga do 2º semestre de 2018, de 1348 recibos e importe total de 50.575,03.

Ver anuncio

CONTRATACIÓN DE UN TRACTORISTA-SERVIZOS MÚLTIPLES
17/04/2019

O Concello de Outes publica a acta de realización das entrevistas e a acta da resolución da convocatoria de contratación de tractorista-servizos múltiples.

Ver acta de realización das entrevistas

Ver acta da resolución da convocatoria

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL – PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
17/04/2019

O Concello de Outes publica as bases para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Ver bases

Instancia

PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAS MOZAS
15/04/2019

O Concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa do programa Emprega Xuventude que ten coma finalidade facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

Ver anuncio

CONTRATACIÓN DE UN TRACTORISTA-SERVIZOS MÚLTIPLES
12/04/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista provisional de admitidos e o resultado da baremación e convocatoria de entrevistas dos aspirantes para a contratación de tractorista-servizos múltiples.

Lista provisional de admitidos

Anuncio do resultado da baremación e convocatoria de entrevistas

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS
04/04/2019

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos para a bolsa de emprego para a contratación dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver lista

CONTRATACIÓN DE UN TRACTORISTA-SERVIZOS MÚLTIPLES
02/04/2019

O Concello de Outes publica as bases para a contratación en réxime de persoal laboral temporal (por acumulación de tarefas) dun tractorista-servizos múltiples, a xornada completa.

Ver bases

Instancia

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS DESEMPREGADAS PARADAS DE LONGA DURACIÓN
21/03/2019

O concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa da convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2019, coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo.

Ver anuncio completo

SUBVENCIÓNS PEL-PEMES E PEL-EMPRENDE 2019
15/03/2019

O Concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa que o Boletín Oficial da Provincia  publicou o mércores día 6 de marzo as bases das liñas de subvencións PEL-PEMES e PEL-EMPRENDE 2019.

Ver anuncio completo

 

LISTAS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA
04/03/2019

A oficina de Orientación Laboral de Outes anuncia que a Xunta de Galicia vén de publicar unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 28 de febreiro de 2019 pola que acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades.

As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (ambos inclusive).

Ver anuncio completo

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A
21/02/2019

O Concello de Outes informa da creación dunha bolsa de emprego para a contratación dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas. A praza referida prestará apoio aos Departamentos de Secretaría e Intervención.

Poden consultarse as bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 21 de febreiro de 2019.

SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE NOIA, LOUSAME, OUTES, MUROS E PORTO DO SON.
01/02/2019

Imaxe anuncio SAT

 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE DE 2018
30/01/2019

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 28 de decembro de 2018 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 2º semestre de 2018, composto por un total de 1.348 recibos.

Ver anuncio

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
10/01/2019

O Departamento de Cultura do Concello de Outes, a través da OMIX, informa das seguintes subvencións que concede a Deputación da Coruña para este ano 2019:

  • Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais

Máis información: Páxina web do BOP de A Coruña

  • Subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato

Máis información: Páxina web do BOP de A Coruña

  • Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas

Máis información: Páxina web do BOP de A Coruña

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 2º SEMESTRE DE 2018
05/12/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 26 de novembro de 2018, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2018, composto por un total de 3.513 recibos.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO 2º SEMESTRE DE 2018
05/12/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 26 de novembro de 2018 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de saneamento e depuración de augas residuais do 2º semestre de 2018, composto por un total de 2.932 recibos.

Ver anuncio

ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
12/01/2017

O Concello de Outes publica a ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COA FINALIDADE DE INTEGRAR A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NA XESTIÓN E PLANIFICACIÓN DO CONCELLO.

Logo PDF Ver documento