Taboleiro de anuncios

OFERTA DE EMPREGO: COIDADO E ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES
09/09/2020

ESTA OFERTA DE EMPREGO XA ESTÁ PECHADA

O servizo de orientación laboral informa dunha oferta de emprego para a realización de tarefas de coidado e atención a persoas dependentes na zona do Freixo.

 Máis información e contacto

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL: OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES
25/08/2020

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar un operario de limpeza-servizos múltiples en réxime de interinidade.

 Ver anuncio completo

 Ver bases da convocatoria

SELECCIÓN DE 5 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: ACTA DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
20/07/2020

O Concello de Outes publica a acta cos resultados das entrevistas e a resolución da convocatoria do proceso de selección para contratar a 5 operarios de servizos múltiples.

 Ver acta

OFERTA DE TRABALLO: OPERARIO/A DE ALMACÉN
16/07/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa de que unha empresa do sector da alimentación situada en Ceilán (Outes) precisa cubrir 2 postos de OPERARIO/A DE ALMACÉN

  • Funcións: Empaquetado, carga/descarga de mercancía, entre outras.
  • Búscase: Preferentemente persoas que conten coa formación en manipulación de alimentos.
  • Valórase: Experiencia e carné de carretilla elevadora.

O contrato será a media xornada en horario de 08:00 a 12:00 da mañá.

As persoas interesadas poden enviar o seu currículo a: administracion@proporto.es

SELECCIÓN DE 5 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
15/07/2020

O Concello de Outes publica as actas de constitución do tribunal e desenvolvemento do primeiro exercicio e de constitución do tribunal, valoración da fase de concurso, data da proba práctica de coñecemento do galego e datas das entrevistas do proceso de selección para contratar a 5 operarios de servizos múltiples.

 Ver acta de constitución do tribunal e desenvolvemento do primeiro exercicio

 Ver acta de constitución do tribunal, valoración da fase de concurso, data da proba práctica de coñecemento do galego e datas das entrevistas

SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES - PERCEPTORES DA RISGA DE OUTES
08/07/2020

O Concello de Outes publica a resolución do proceso de selección para a contratación de 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores de RISGA en Outes.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE 5 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTA DEFINITIVA E DATA DA PRIMEIRA PROBA
08/07/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista definitiva de admitidos e a data da primeira proba ao proceso de selección para contratar a 5 operarios de servizos múltiples.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES - PERCEPTORES DA RISGA DE OUTES
06/07/2020

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento dos exercicios do proceso de selección para a contratación de 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores de RISGA en Outes.

 Ver acta

TRACTORISTA: BRIGADA FORESTAL DO PROGRAMA APROL RURAL 2020
02/07/2020

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento dos exercicios dos aspirantes á contratación dun tractorista dentro do Programa APROL RURAL ano 2020.

 Ver acta

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
02/07/2020

O Concello de Outes publica a resolución de contratación da convocatoria para a contratación de 6 socorristas para a campaña de verán 2020.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES
02/07/2020

O Concello de Outes publica a resolución de contratación da convocatoria do proceso de contratación de dous tractoristas.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE 5 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
29/06/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista provisional de admitidos ao proceso de selección para contratar a 5 operarios de servizos múltiples.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
29/06/2020

O Concello de Outes publica a acta das entrevistas e a resolución da convocatoria para a contratación de 6 socorristas para a campaña de verán 2020.

 Ver a acta

SELECCIÓN DE 2 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES - PERCEPTORES DA RISGA DE OUTES
29/06/2020

O Concello de Outes publica as bases para a contratación de 2 operarios de servizos múltiples entre perceptores de RISGA en Outes.

 Ver bases

TRACTORISTA: BRIGADA FORESTAL DO PROGRAMA APROL RURAL 2020
29/06/2020

O Concello de Outes publica as bases para a contratación dun tractorista dentro do Programa APROL RURAL ano 2020.

 Ver bases

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
26/06/2020

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal cualificador e o desenvolvemento dos exercicios dos aspirantes para a contratación de 6 socorristas para a campaña de verán 2020.

 Ver acta

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
23/06/2020

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para a contratación de 6 socorristas para a campaña de verán 2020.

Ver bases

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES
22/06/2020

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento das entrevistas e resolución da convocatoria do proceso de contratación de dous tractoristas.

Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN MONITOR/A DE VELA PARA A CAMPAÑA DE VERÁN 2020.
22/06/2020

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar un traballador/a para desempeñar as funcións de monitor/a de vela durante a campaña de verán 2020.

Ver bases da convocatoria

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES
17/06/2020

O Concello de Outes publica as actas de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento da proba práctica e a de baremación dos méritos dos aspirantes e a data para a realización da entrevista do proceso de contratación de dous tractoristas.

Ver acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento da proba práctica

Ver acta de baremación dos méritos dos aspirantes e a data para a realización da entrevista

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES
05/06/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos do proceso de contratación de dous tractoristas e a data da realización da proba práctica.

Ver resolución

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, ANUALIDADE 2020
30/05/2020

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar en réxime laboral temporal, durante cinco meses a xornada completa, a 5 operarios de servizos múltiples para a brigada municipal de obras e servizos.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o luns 1 de xuño de 2020 e rematará o vindeiro venres, día 12 de xuño, de xeito presencial e/ou a través da sede electrónica do Concello: https://outes.sedelectronica.gal

Tendo en conta as limitacións impostas pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 os/as interesados/as que desexen presentar as solicitudes de xeito presencial deberán pedir cita no teléfono 687 854 447 en horario de 9:00h a 14:00h. Para garantir o correcto servizo do rexistro presencial o prazo de solicitude da cita previa rematará o mércores 10 ás 14:00 h.

Ver bases da convocatoria.

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES
12/05/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos do proceso de contratación de dous tractoristas.

Ver resolución

SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN
04/03/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos e excluídos e data do primeiro exame do proceso de selección para a contratación dun funcionario/a interino para o servizo de intervención.

Ver resolución

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES
28/02/2020

O Concello de Outes publica as bases para a contratación de dous tractoristas.

Ver bases

Ver instancia