Taboleiro de anuncios

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS OPERARIOS DE XARDÍNS-SERVIZOS MÚLTIPLES
19/02/2021

O Concello de Outes publica as actas do proceso de selección de 2 operarios de xardíns-servizos múltiples.

 Acta de puntuacións definitivas logo de resoltas as alegacións

 Acta da realización das entrevistas

 Acta da resolución da convocatoria

OFERTA DE EMPREGO: OPERARIO/A DE ALMACÉN.
01/02/2021

Empresa do sector da construción precisa cubrir un posto de OPERARIO/A DE ALMACÉN.

A persoa candidata terá que ter os seguintes coñecementos/perfil:

  • Manexo de programas de ofimática (Excel, Word, etc) e correo electrónico.
  • Coñecementos de xestión de almacén, compra de materiais, control de stock.
  • Control e mantemento de equipos auxiliares. Revisión de extintores, escaleiras, ferramentas, etc.
  • Manexo de carretilla elevadora, carga e descarga.
  • Preparación de material para os distintos traballos.
  • Curso básico de PRL (60 Horas)
  • Persoa dinámica, organizada, responsable e comprometida co traballo e a empresa.

A contratación, nun principio, será por un periodo de 3 anos cun horario de traballo de 07:30 a 15:30 horas. O centro de traballo está situado en Noia aínda que en determinadas ocasións a persoa contratada terá que desplazarse a Cee.

As persoas interesadas neste posto poden enviar o seu currículum ao seguinte enderezo de correo: 1131rrhh@gmail.com  

OFERTA DE EMPREGO
19/01/2021

O servizo de orientación laboral do concello informa que unha empresa de produto freso e conxelado situada en Outes precisa cubrir un posto de CARRETILLEIRO/A para a quenda de noite.

  • Requisitos: É requisito imprescindible contar coa formación no manexo de carretilla elevadora.
  • Horario: De luns a venres de 22:00 horas a 06:00 horas.

As persoas interesadas poden solicitar máis información e/ou enviar o seu currículo ao seguinte enderezo de correo electrónico: administracion@proporto.es

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS OPERARIOS DE XARDÍNS-SERVIZOS MÚLTIPLES: ACTA DE VALORACIÓN DA FASE DE CONCURSO E CORRECCIÓN DA ACTA DESENVOLVEMENTO DA PROBA DE COÑECEMENTO DE GALEGO
16/12/2020

O Concello de Outes publica a acta coa valoración da fase de concurso e corrección da acta de desenvolvemento da proba de coñecemento de galego do proceso de selección de 2 operarios de xardíns-servizos múltiples.

 Ver acta

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS OPERARIOS DE XARDÍNS-SERVIZOS MÚLTIPLES: ACTA DE DESENVOLVEMENTO DA PROBA PRÁCTICA DE COÑECEMENTO DO GALEGO E DATA DAS ENTREVISTAS
14/12/2020

O Concello de Outes publica a acta co desenvolvemento da proba práctica de coñecemento do galego e a data das entrevistas do proceso de selección de 2 operarios de xardíns-servizos múltiples.

 Ver acta

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS OPERARIOS DE XARDÍNS-SERVIZOS MÚLTIPLES: ACTA DE DESENVOLVEMENTO DO SEGUNDO EXERCICIO E DATA DA PROBA DE COÑECEMENTO DE GALEGO
10/12/2020

O Concello de Outes publica a acta co desenvolvemento do segundo exercicio e a data da proba de coñecemento de galego do proceso de selección de 2 operarios de xardíns-servizos múltiples.

 Ver acta

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS OPERARIOS DE XARDÍNS-SERVIZOS MÚLTIPLES: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, DESENVOLVEMENTO DO PRIMEIRO EXERCICIO E DATA DA PROBA PRÁCTICA
04/12/2020

O Concello de Outes publica a acta co desenvolvemento do primeiro exame e a data da proba práctica do proceso de selección de 2 operarios de xardíns-servizos múltiples.

 Ver acta

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS OPERARIOS DE XARDÍNS-SERVIZOS MÚLTIPLES: LISTA DE ADMITIDOS E DATA DO PRIMEIRO EXAME.
27/11/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista de aspirantes admitidos e excluídos e a data do primeiro exame do proceso de selección de 2 operarios de xardíns-servizos múltiples.

 Ver resolución

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS OPERARIOS DE XARDÍNS-SERVIZOS MÚLTIPLES
05/11/2020

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para a contratación de 2 operarios de xardíns-servizos múltiples (persoal laboral en réxime de interinidade).

 Ver bases

 Modelo de instancia

SELECCIÓN DE OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES: ACTA DE RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
05/11/2020

O Concello de Outes publica a acta de resolución da convocatoria do proceso de selección para contratar un operario de limpeza-servizos múltiples en réxime de interinidade.

 Ver acta

SELECCIÓN OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES: ACTA DE DESENVOLVEMENTO DA PROBA PRÁCTICA DE COÑECEMENTO DO GALEGO
29/10/2020

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento da proba práctica de coñecemento do galego do proceso de selección para contratar un operario de limpeza-servizos múltiples en réxime de interinidade.

 Ver acta

SELECCIÓN OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES: ACTAS DA SEGUNDA PROBA, VALORACIÓN DA FASE DE CONCURSO, DATA DAS ENTREVISTAS E DATA DO EXAME DE GALEGO
26/10/2020

O Concello de Outes publica as actas de desenvolvemento do segundo exercicio e de valoración da fase de concurso, data das entrevistas e data do exame de galego do proceso de selección para contratar un operario de limpeza-servizos múltiples en réxime de interinidade.

 Ver acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento do segundo exercicio

 Ver acta de valoración da fase de concurso, data entrevistas e data do exame de galego

SELECCIÓN OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES: ACTA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, CUALIFICACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO E DATA DA SEGUNDA PROBA
20/10/2020

O Concello de Outes publica a acta coa cualificación do primeiro exercicio e a data da segunda proba do proceso de selección para contratar un operario de limpeza-servizos múltiples en réxime de interinidade.

 Ver acta

SELECCIÓN OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E DATA DO PRIMEIRO EXAME
13/10/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista definitiva de admitidos e excluídos e a data do primeiro exame do proceso de selección para contratar un operario de limpeza-servizos múltiples en réxime de interinidade.

 Ver resolución

OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
24/09/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso de selección para contratar un operario de limpeza-servizos múltiples en réxime de interinidade.

 Ver resolución

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL: OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES
25/08/2020

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar un operario de limpeza-servizos múltiples en réxime de interinidade.

 Ver anuncio completo

 Ver bases da convocatoria

SELECCIÓN DE 5 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: ACTA DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
20/07/2020

O Concello de Outes publica a acta cos resultados das entrevistas e a resolución da convocatoria do proceso de selección para contratar a 5 operarios de servizos múltiples.

 Ver acta

SELECCIÓN DE 5 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
29/06/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista provisional de admitidos ao proceso de selección para contratar a 5 operarios de servizos múltiples.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOUS TRACTORISTAS-SERVIZOS MÚLTIPLES
12/05/2020

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos do proceso de contratación de dous tractoristas.

Ver resolución