Taboleiro de anuncios

CONSTITUCIÓN DE DÚAS BOLSAS DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL DO P.A.I.
05/09/2022

O Concello de Outes publica as listaxes provisionais de admitidos/as para a creación de dúas bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de persoal para o Punto de Atención á Infancia (P.A.I.).

 lista de persoal de apoio/auxiliar

  lista de persoal de atención educativa

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO POSTO DE CAPATAZ DA BRIGADA FORESTAL
22/07/2022

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal, probas físicas, entrevistas, baremación de méritos e resolución da convocatoria do proceso de selección para a creación dunha bolsa de emprego do posto de capataz da brigada forestal do Concello de Outes.

 Ver acta

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE 1 MONITOR/A DE VELA PARA A CAMPAÑA DE VERÁN 2022
11/07/2022

O Concello de Outes publica ás bases para a selección, mediante concurso de méritos, de un traballador/a para desempeñar as funcións de monitor/a de vela durante a campaña de verán 2022.

 Ver bases

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO POSTO DE CAPATAZ DA BRIGADA FORESTAL: CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE PROVISIONAL
11/07/2022

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa corrección da listaxe provisional de admitidos ao proceso de selección para a creación dunha bolsa de emprego do posto de capataz da brigada forestal do Concello de Outes.

 Ver resolución

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO POSTO DE CAPATAZ DA BRIGADA FORESTAL
07/07/2022

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista provisoria de admitidos ao proceso de selección para a creación dunha bolsa de emprego do posto de capataz da brigada forestal do Concello de Outes.

 Ver resolución

BOLSA DE EMPREGO PERSOAL DE LIMPEZA: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E PUNTUACIÓN DO SEGUNDO EXAME DA FASE DE OPOSICIÓN
07/07/2022

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e puntuación do segundo exercicio da fase oposición para o proceso de selección de persoal para unha bolsa de emprego para persoal de limpeza.

 Ver acta

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS
04/07/2022

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal, fase oposición, fase concurso e resolución da 3ª convocatoria do proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

 Ver acta

BOLSA DE EMPREGO PERSOAL DE LIMPEZA: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E PUNTUACIÓN DO PRIMEIRO EXAME DA FASE DE OPOSICIÓN
01/07/2022

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal, puntuación do primeiro exercicio da fase oposición e data do segundo exame para o proceso de selección de persoal para unha bolsa de emprego para persoal de limpeza.

 Ver acta

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS
30/06/2022

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos/as ao proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

 Ver lista

BOLSA DE EMPREGO PERSOAL DE LIMPEZA: ACTA DE CONSTITUCION DO TRIBUNAL E PUNTUACIÓN DA FASE DE CONCURSO
30/06/2022

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e puntuación da fase de concurso para o proceso de selección de persoal para unha bolsa de emprego para persoal de limpeza.

 Ver acta

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO POSTO DE CAPATAZ DA BRIGADA FORESTAL
29/06/2022

O concello de Outes abre o proceso de selección para a creación dunha bolsa de emprego do posto de capataz da brigada forestal do concello de Outes.

Prazo de presentación de solicitudes: Dende o día 30 de xuño ata o 06 de xullo, ambos inclusive.

 Ver bases

 Modelo de instancia

 Ver anuncio publicado en La Voz de Galicia

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS
17/06/2022

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal, fase oposición, fase concurso e resolución da 2ª convocatoria do proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

 Ver acta

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS
14/06/2022

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento da fase de concurso e resolución da convocatoria do proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

 Ver acta

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2022
14/06/2022

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal, exame de galego e resolución da convocatoria para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2022.

 Ver acta

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS
14/06/2022

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos/as ao proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

 Ver lista

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2022
10/06/2022

O Concello de Outes publica a acta coa puntuación total da fase de concurso para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2022.

 Ver acta

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS
09/06/2022

O Concello de Outes publica a ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DA FASE OPOSICIÓN: PROBA APTITUDE FÍSICA do proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

 Ver acta

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2022
08/06/2022

O Concello de Outes publica a acta coa puntuación e a resolución da convocatoria do proceso de selección para cubrir 1 posto de tractorista dentro do Programa APROL RURAL 2022.

 Ver acta

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2022
08/06/2022

O concello de Outes publica a  acta co resultado do desenvolvemento do segundo exercicio da fase oposición, puntuación total da fase oposición e convocatoria do exame de galego, do proceso selectivo para a contratación de  4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2022.

 Ver acta

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS
03/06/2022

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos/as ao proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

 Ver lista

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2022
03/06/2022

O Concello de Outes publica a resolución coa lista definitiva de admitidos e a data para a realización da proba práctica do proceso de selección para cubrir 1 posto de tractorista dentro do Programa APROL RURAL 2022.

 Ver resolución

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2022
02/06/2022

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal cualificador e desenvolvemento do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a contratación de 4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2022, e a data de realización do segundo exercicio.

 Ver acta

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL DE LIMPEZA PARA O CONCELLO DE OUTES
02/06/2022

O Concello de Outes publica no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 103, do mércores 1 de xuño de 2022, a convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de persoal de limpeza no concello de Outes.

Prazo de presentación de solicitudes: Dende o 02/06/2022 ata o 15/06/2022, ambos inclusive.

 Ver bases

 Instancia de solicitude

CONSTITUCIÓN DE DÚAS BOLSAS DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL DO P.A.I.
31/05/2022

O Concello de Outes publica no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 102, do martes 31 de maio de 2022, as convocatorias para a creación de dúas bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de persoal para o Punto de Atención á Infancia (P.A.I.).

Os postos a cubrir son:

CONTRATACIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL NO PROGRAMA APROL RURAL 2022
30/05/2022

O Concello de Outes publica as bases do proceso de selección para cubrir 1 posto de tractorista dentro do Programa APROL RURAL 2022.

 Ver bases

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS
30/05/2022

O Concello de Outes publica as bases do proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

 Ver bases

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2022
27/05/2022

O concello de Outes publica a relación definitiva de admitidos e data do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a contratación de  4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2022.

 Ver anuncio completo

OFERTA DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE OUTES
25/05/2022

O Concello de Outes publica a Oferta de Emprego Público, ao abeiro da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

 Ver anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: 4 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES DENTRO DO PROGRAMA PEL CONCELLOS 2022
04/05/2022

O concello de Outes informa da apertura do prazo de inscrición no proceso selectivo para a contratación de  4 operarios/as de servizos múltiples dentro do Programa da Deputación da Coruña PEL Concellos 2022.

A solicitude de inscrición e a información sobre os requisitos de participación e o procedemento de selección poden consultarse nos arquivos adxuntos.

O prazo de presentación de solicitudes remata o xoves 18 de maio de 2022.

 Bases do proceso

 Solicitude de inscrición