Equipo de goberno

O equipo de goberno local está composto por:

DNA. Mª BEATRIZ MOLINOS VIDAL

- Alcaldesa

D. ANDRÉS CASTRO ABELLEIRA

- Concelleiro Delegado da área de Obras e Servizos, Xuventude, Voluntariado e Asuntos do Mar
- Concelleiro Delegado Especial para as parroquias de San Cosme e O Freixo
- 1º Tenente de Alcalde

DNA. Mª DEL CARMEN LEIS BUJÁN

- Concelleira de Asuntos Sociais e Dependencia
- Concelleira Delegada Especial para as parroquias de Santo Ourente e Cando
- 2ª Tenente de Alcalde

D. MANUEL JUAN GARCÍA FIUZA

- Concelleiro de Cultura, Deportes e Turismo
- Concelleiro Delegado Especial para as parroquias de Sta. María de Entins, Roo e Tarás
- 3º Tenente de Alcalde

DNA. JUANA LAGO PROL

- Concelleira de Muller, Igualdade e Educación
- Concelleira Delegada Especial para a parroquia de San Cosme de Outeiro e Roo

D. TOMÁS GOSENDE CAMBEIRO

- Concelleiro Delegado da área de Urbanismo
- Concelleiro Delegado Especial para as parroquias de San Lourenzo, Outes e O Freixo
- 4º Tenente de Alcalde

DNA. GUADALUPE GOSENDE CASTELO

- Concelleira de Medio Ambiente
- Concelleira Delegada Especial para a parroquia de Valadares

D. JOSÉ MANUEL CIVES CAMPOS

- Concelleiro de Desenvolvemento Rural
- Concelleiro Delegado Especial para as parroquias de Santo Ourente e Cando

 Acta de nomeamento do goberno local e delegación de competencias da Alcaldía.

 Resolución de modificación de delegacións especiais da Alcaldía.

 Nomeamento da xunta de goberno local e tenentes de alcalde.