Taboleiro de anuncios

PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA: PROCEDEMENTO DE NOVO INGRESO E DE MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES PARA O CURSO 2020/2021
13/03/2020

O Concello de Outes informa que no boletín oficial da provincia da Coruña do 13 de marzo se publicou a resolución de Alcaldía aprobando o procedemento de novo ingreso e de matrícula de persoas usuarias do punto de atención á infancia do Concello de Outes para o curso 2020/2021.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir do día da publicación desta resolución no BOP.

Máis información e presentación de solicitudes no despacho da educadora familiar do Concello de Outes ou a través da sede electrónica do concello https://outes.sedelectronica.gal

Ver resolución no BOP

Descargar solicitude

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA E O REGULAMENTO DO P.A.I.
11/03/2020

O Concello de Outes informa que no boletín oficial da provincia da Coruña do 9 de marzo se publicou a ordenanza e o regulamento do Punto de Atención á Infancia (P.A.I.)

Ver o REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA no BOP da Coruña

Ver a ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA no BOP da Coruña