Taboleiro de anuncios

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019: ACTA COA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, BAREMACIÓN DE MÉRITOS E DATA DAS ENTREVISTAS.
12/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal, a baremación de méritos dos candidatos e a data das entrevistas dos/das aspirantes ás prazas de peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes.

Ver acta

Corrección de erros na acta de constitución do tribunal, a baremación de méritos dos candidatos e a data das entrevistas: rectificación de datas

Ver expediente de corrección

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
08/07/2019

O Concello de Outes publica a lista de aspirantes admitidos e excluídos ás probas de selección para contratar en réxime laboral temporal a catro peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes.

Ver lista

AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA A FAVOR DOS ALUMNOS/TRABALLADORES DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “OUTES-NOIA-LOUSAME”
19/06/2019

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea a favor dos alumnos/traballadores do obradoiro dual de emprego “Outes-Noia-Lousame”.

Ver bases

Anexo I: Modelo de solicitude

Anexo II: Modelo de declaración responsable

PLENO PARA A CONSTITUCIÓN DA NOVA CORPORACIÓN
12/06/2019

O Concello de Outes informa que o vindeiro sábado 15 de xuño, ás 12:00 horas, no Salón de Plenos da Casa do Concello, celebrarase o pleno para a constitución da nova corporación e elección do/a Alcalde/sa.

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2019
11/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía do proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
07/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: ACTA ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
07/06/2019

O Concello de Outes publica a acta coa puntuación das entrevistas e resolución da convocatoria do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
07/06/2019

O Concello de Outes publica as actas de resolución de convocatoria do proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Acta de socorristas

Acta de monitor de piragüísmo e monitor de vela

Acta de monitores de tempo libre

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
04/06/2019

O Concello de Outes publica a acta coa avaliación de méritos dos/as aspirantes admitidos/as ao procedemento de selección de monitores de tempo libre para a campaña de verán 2019 e convócase aos aspirantes admitidos ás entrevistas de selección que terán lugar o vindeiro xoves, día 6 de xuño , na Casa do Concello.

Ver acta

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE VERÁN 2019
04/06/2019

O Concello de Outes publica o resultado do sorteo dos campamentos deportivos de verán 2019.

Ver resultado do sorteo

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
03/06/2019

O Concello de Outes publica a acta coa cualificación das probas de aptitude física e avaliación de méritos dos aspirantes ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a socorristas para a campaña de verán e convoca aos aspirantes considerados APTOS na realización das probas de aptitude física ás entrevistas curriculares que terán lugar o vindeiro mércores, día 5 de xuño ás 9:00 horas na Casa do Concello.

Ver acta

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
31/05/2019

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos e excluídos ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán e convoca aos aspirantes admitidos ás prazas de socorristas para o vindeiro luns, día 3 de xuño, ás 11:00 h na Piscina Municipal do Concello para a realización das probas de aptitude física.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: ACTA COA PUNTUACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO, BAREMACIÓN DE MÉRITOS E DATA DAS ENTREVISTAS
30/05/2019

O Concello de Outes publica a acta coa puntuación do segundo exercicio, baremación de méritos e data das entrevistas dos aspirantes ao proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A.
29/05/2019

O Concello de Outes comunica aos participantes no proceso de selección de un funcionario administrativo interino por acumulación de tarefas que a cualificación do segundo exercicio-caso práctico terá lugar en acto público, na sala de reunións do Concello, o xoves día 30 de maio ás 9:00 horas.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2019
29/05/2019

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 22 de maio de 2019, aprobou  o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2019, composto por un total de 5.514 recibos.

Ver anuncio

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
28/05/2019

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver lista

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL-PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: ACTA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
14/05/2019

O Concello de Outes publica a acta das entrevistas e a resolución da convocatoria para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Ver acta

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL - APROL RURAL 2019: ACTA DE BAREMACIÓN, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
13/05/2019

O Concello de Outes publica a acta coa baremación, a puntuación de entrevistas e resolución da convocatoria do APROL RURAL 2019.

Ver acta

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL – PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
10/05/2019

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos e excluídos e a acta de baremación e convocatoria de entrevistas dos/das aspirantes para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Lista definitiva de admitidos e excluídos

Acta de baremación e convocatoria de entrevistas

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL. CAMPAÑA DE VERÁN 2019
08/05/2019

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver anuncio

Ver bases

Anexo I.- Modelo de instancia

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL – PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
07/05/2019

O Concello de Outes publica a resolución provisional de admitidos e excluídos para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Ver resolución

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE VERÁN 2019
03/05/2019

O Concello de Outes, en colaboración coa Deputación da Coruña participa no programa “Campamentos Deportivos de verán 2019” para rapaces e rapazas de entre 9 e 14 anos, cumpridos no presente ano, con tres prazas.

A quenda que lle corresponde ó Concello de Outes é a 4ª quenda, dende o 30 de xuño ao 5 de xullo de 2019. As persoas interesadas poderán anotarse nas dependencias do Concello (educadora familiar) ata o vindeiro 31 de maio.

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E DATA DO PRIMEIRO EXAME
24/04/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos ao proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas e a data do primeiro exame.

Ver resolución

SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ: AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE NOIA, LOUSAME, OUTES, MUROS E PORTO DO SON.
01/02/2019

Imaxe anuncio SAT