Taboleiro de anuncios

SELECCIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL DO PROGRAMA APROL RURAL 2021: ACTA 1
19/07/2021

O Concello de Outes publica a acta número 1 do proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

 Ver acta

SELECCIÓN DUN TRACTORISTA BRIGADA FORESTAL DO PROGRAMA APROL RURAL 2021
19/07/2021

O Concello de Outes publica as resolucións de alcaldía coas bases e máis a lista definitiva de admitidos no proceso de selección dun tractorista para a brigada forestal do programa APROL RURAL 2021.

 Ver bases

 Ver lista de admitidos

ANUNCIO: CAMIÑO NO MONTE DE BOEL
14/07/2021

D. Juan José Carou Abelleira, veciño deste  municipio, con domicilio na rúa da Cruz da Serra de Outes, expón que é dono dos terreos nº 633 e 481 do polígono 62 do catastro de bens inmobles, denominados “Curuto” e situados no monte do lugar de Boel, parroquia de Outes, e que entre eses dous terreos e sobre o lindante nº 635 de Da. María Abelleira Tuñas o catastro reflicte un camiño de uso público cando en realidade se trata dun camiño de servizo de uso privado para acceder aos terreos alí situados. Solicita que o Concello lle expida un informe no que se aclare a natureza pública ou privada do citado camiño coa finalidade de corrixir o que considera un erro catastral. Xunta fotocopias dos títulos de propiedade dos terreos nº 481 e 633 citados.

O Concello expón ao público a antedita solicitude para que as persoas interesadas poidan presentar no prazo de dez días as alegacións ou suxestións que xulguen oportunas en defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.

Outes, 13 de xullo de 2021.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS E DE ESPERA NAS QUENDAS DO CAMPAMENTO DE VERÁN 2021 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”
13/07/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coas listaxes definitivas de admitidos/as e de espera nas distintas quendas do campamento de verán do programa “Outes concilia” 2021.

 Ver resolución

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: ACTA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS, BAREMACIÓN E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
01/07/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal, desenvolvemento dos exercicios, baremación e resolución da convocatoria de selección de socorristas.

 Ver acta

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
01/07/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía aprobando a lista definitiva de admitidos.

 Ver resolución

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 1º SEMESTRE DE 2020
30/06/2021

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 22 de xuño de 2021 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 1º semestre de 2020, composto por un total de 1.428 recibos.

 Ver anuncio

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: ACTA DE BAREMACIÓN E RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA
23/06/2021

O Concello de Outes publica a acta de baremación e resolución da convocatoria do proceso de selección de socorristas.

 Ver acta

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS
21/06/2021

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal e desenvolvemento dos exercicios do proceso de selección de socorristas.

 Ver acta

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS NAS QUENDAS DO CAMPAMENTO DE VERÁN 2021 DO PROGRAMA “OUTES CONCILIA”
21/06/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coas listaxes provisionais de admitidos/as nas quendas do campamento de verán do programa “Outes concilia” 2021.

 Ver resolución

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: BASES DA CONVOCATORIA, LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E DATA DA PROBA DE APTITUDE FÍSICA
16/06/2021

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria e a lista definitiva de admitidos máis a data da proba de aptitude física do proceso de selección de socorristas.

 Ver bases da convocatoria

 Ver lista definitiva e data da proba física

NORMAS PARA AS CACHARELAS DE SAN XOÁN
08/06/2021

O Concello de Outes publica un bando cunha serie de normas de obrigado cumprimento para realizar cacharelas polo San Xoán.

Lembramos tamén que as persoas ou asociacións que desexen realizar unha cacharela deberán presentar unha solicitude no concello antes das 14:00 horas do día 21 de xuño.

 Ver bando

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2021.
19/05/2021

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 11 de maio de 2021, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2021, composto por un total de 5.609 recibos.

  Ver anuncio

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DE USUARIOS/AS ADMITIDOS/AS NO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES PARA O CURSO 2021/2022
29/04/2021

O Concello de Outes publica as listaxes de usuarios/as admitidos/as no Punto de Atención á Infancia (P.A.I.) para o vindeiro curso 2021/2022.

 Ver listaxes

CAMPAÑA DE COMPOSTAXE
16/04/2021

O Concello de Outes, comprometido coa protección do noso medio natural, pon en marcha un novo programa de compostaxe doméstica e comunitaria.

Como parte desta campaña procederase á entrega, de balde, de 175 composteiros domésticos e instalaranse tres zonas de compostaxe comunitaria: unha no núcleo urbano, outra no CEIP de Outes e, finalmente, un terceiro no centro Adisbismur. Estas tres zonas de compostaxe darán a oportunidade a aquelas vivendas que non conten con zona verde de contribuír á reciclaxe dos residuos orgánicos.

No que respecta ao programa de compostaxe doméstica, este desenvolverase de xeito máis intenso nas parroquias de San Tirso de Cando, San Miguel de Valadares, Santo Ourente e Santa María de Entíns e San Xoan de Sabardes, aínda que estará aberto a toda a veciñanza de Outes.

As persoas que soliciten o composteiro poderán recollelo nas charlas informativas que terán lugar en xuño-xullo. A estas persoas faráselle tamén entrega dun manual de compostaxe e todas elas recibirán unha visita do persoal técnico encargado do proxecto co fin de analizar como evoluciona o proceso de compostaxe e resolver dúbidas.

O prazo de solicitude dos composteiros está xa aberto. Esta solicitude pode facerse por teléfono, chamando ao 662 52 36 14, ou enviando un correo electrónico a alba.quintela@outes.gal, indicando nome e apelidos, enderezo da vivenda onde se vai colocar o composteiro e un teléfono de contacto.

MODELO DE CARTEL PEL-REACTIVA
23/03/2021

Segundo as obrigas das bases reguladoras das axudas PEL-Reactiva, poñemos a disposición dos negocios beneficiarios un modelo de cartel no que se fai pública a axuda da Deputación da Coruña e o Concello de Outes.

 Descargar cartel

PUNTO ATENCIÓN Á INFANCIA CURSO 2021/2022: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO AS SOLICITUDES DE RENOVACIÓN
17/03/2021

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos/as, logo de rematado o prazo para solicitudes de renovación, no Punto de Atención á Infancia de Outes para o curso 2021/2022.

 Ver resolución

LISTADO PROVISIONAL DAS PERSOAS FÍSICAS OU XURÍDICAS BENEFICIARIAS DAS AXUDAS PEL-REACTIVA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA E DO CONCELLO DE OUTES
11/03/2021

Ábrese un prazo para alegacións ou emendas de 5 días hábiles. Á finalización do prazo se non houbese alegacións este listado pasará a considerarse definitivo.

Para a resolución definitiva do pago e segundo as bases da convocatoria, as persoas beneficiarias deben de presentar con data límite 31 de marzo por sede electrónica do concello, facturas e os seus xustificantes de pago polo importe concedido.

 Ver listado

PROCEDEMENTO DE RENOVACIÓN, NOVO INGRESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA DE PERSOAS USUARIAS DO P.A.I. DE OUTES
04/03/2021

O Concello de Outes informa de que xa está publicado no BOP o procedemento de renovación, novo ingreso, admisión e matrícula de persoas usuarias do Punto de Atención á Infancia do concello para o curso 2021/2022.

Dito procedemento pode consultarse no  BOP da provincia da Coruña do 4 de marzo.

DESPREGUE DA FIBRA ÓPTICA EN OUTES
23/02/2021

Segundo nos trasladan da empresa que está a realizar o despregue da fibra óptica no concello, do que é responsable Telefónica, nas últimas semanas realizáronse as obras de conexión nos lugares de Catasueiro, Áspera e Viro. O servizo aínda tardará en estar efectivo canto menos un mes. O plan segue coas obras de Villardigo, Cuns e Lagoa.

Por outra banda, os problemas de conexión na rúa da Capela, na Serra de Outes, tamén están sendo solucionados co que o servizo poderá ser efectivo proximamente.

Picar aquí para ver as previsións de despregue nos distintos lugares do concello.

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO
07/11/2020

O Concello de Outes publica o certificado de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recollida e tratamento de lixo.

 Ver certificado

LOCAL DE ENSAIO DO CONCELLO DE OUTES
14/10/2020

O Concello de Outes pon a disposición da cidadanía do concello e/ou xente vinculada ao mesmo cunha relación de traballo e/ou familia un espazo para o ensaio musical.

O local de ensaio está situado nunha aula do antigo colexio do Cruceiro de Roo e conta cun espazo insonorizado e dispón tamén dun almacén para gardar os instrumentos.

 Ver normas de uso do local de ensaio 

 Folla de solicitude do local de ensaio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 1º SEMESTRE DE 2020
13/08/2020

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 20 de xullo de 2020, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 1º semestre de 2020, composto por un total de 3.522 recibos.

 Ver anuncio

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2020
10/07/2020

O Concello de Outes publica o calendario do contribuínte cos períodos voluntarios de ingreso das débedas de vencemento periódico.

 Ver calendario

DEPÓSITO DO LIXO NOS CONTEDORES
06/05/2020

A FEGAMP recomenda pechar as tapas dos contedores de lixo. As tapas deben permanecer pechadas por hixiene, para evitar cheiros, minimizar a proliferación de animais e insectos e por cuestións económicas.

A contaminación de coronavirus polo contacto directo coas tapas dos contedores pódese evitar co uso de luvas cando se vaia depositar o lixo, botando un xel hidroalcólico e lavando as mans con auga e xabón. Estas medidas son efectivas e evitan a exposición da poboación aos riscos sanitarios derivados de deixar as tapas dos contedores abertas.

Ver circular da FEGAMP

MODIFICACIÓN NOS TRÁMITES PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NAS PROXIMIDADES DOS RÍOS
22/04/2020

O Concello de Outes anuncia que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou un novo decreto para facilitar a execución de obras menores de conservación e mantemento nas proximidades dos ríos da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Trátase da modificación do Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, que aumenta os casos nos que se pode substituír o trámite de autorización polo de declaración responsable. Inclúense traballos menores na zona de policía dos ríos da demarcación Galicia-Costa, en xeral unha franxa de 100 metros a cada lado das canles dos ríos.

Este cambio no regulamento introduce ademais que os traballos menores do dominio público hidráulico ou na zona de policía poidan comezarse dende o mesmo momento da prestación da declaración responsable, o que axiliza a súa tramitación.

Descargar folleto informativo

CERTIFICADO DE ACORDO PLENARIO
03/04/2020

O Concello de Outes informa do acordo de aprobación do Plan Anual Normativo para o ano 2020.

Ver o certificado do acordo

PROXECTO MUSEISTICO ESTALEIRO “CIPRIAN”
17/01/2020

O proxecto museográfico define as características xerais da exposición que albergará o futuro estaleiro rehabilitado, onde o fío condutor será a Carpintería de Ribeira: a edificación, o oficio e as súas técnicas construtivas.

O proxecto é froito dos arquitectos Iago Fernández Penedo e Óscar Fortes Dopico, (A tese doutoral de Fortes versa sobre as arquitecturas das carpinterías de ribeira en Galicia) e afrontouse como unha actuación de consolidación e respecto polo antigo estaleiro tradicional, mantendo os volumes que configuraban a carpintería de ribeira orixinal, sen modificala, tal cal chegou aos nosos días, debido a que é froito da evolución e da memoria da actividade de construción de embarcacións de madeira que alí se desenvolvían.

A idea expositiva non trata de presentar toda a información dispoñible sobre o tema se non que busca elaborar unha síntese que axude á interpretación, que simplifique a visita e a aprendizaxe. Pódense expor instrumentos que amplíen e concreten o discurso: exposicións temporais, actividades de difusión, publicacións, visitas guiadas... A idea é converter toda a área como un exemplo vivo do tradicional oficio de construcións de madeira, que sirva como un referente na defensa, a posta en valor e a continuidade da identidade e memoria do patrimonio marítimo galego en xeral, e en concreto do municipio de Outes.

Ver proxecto

 

PROXECTO FINANCIADO POLA UNION EUROPEA A TRAVÉS DO GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO-SEO DE FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA: COSTA SOSTIBLE.