Taboleiro de anuncios

CONSULTA PÚBLICA: ELABORACIÓN DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL DE OUTES
22/09/2020

O Concello de Outes informa aos cidadáns, organizacións e asociacións que o desexen que poden facer chegar as súas opinións para o procedemento de  elaboración de normas da piscina municipal de Outes.

 Ver anuncio completo

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2020-2021
21/08/2020

O Concello de Outes publica a resolución de concesión de axuda para a mellora dos camiños de San Lourenzo a Mastontán e de Valadares a Asenso.

Ver resolución

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 1º SEMESTRE DE 2020
13/08/2020

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 20 de xullo de 2020, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 1º semestre de 2020, composto por un total de 3.522 recibos.

 Ver anuncio

CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2020
10/07/2020

O Concello de Outes publica o calendario do contribuínte cos períodos voluntarios de ingreso das débedas de vencemento periódico.

 Ver calendario

PROXECTO DE SINALIZACIÓN E ESTABLECEMENTO DE DIRECCIÓN ÚNICA NA RÚA DA CRUZ
03/07/2020

O Concello ten intención de mellorar a sinalización e establecer como vía de dirección única a rúa da Cruz, na Serra de Outes.

Mediante o presente anuncio, dáselle audiencia á veciñanza para facer as consideracións oportunas ao devandito proxecto, no prazo de 5 días hábiles dende a data de publicación do anuncio. (Data de publicación: 03/07/2020)

 Ver proxecto

SELECCIÓN DE PERSOAL: BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME
02/07/2020

O Concello de Outes publica a acta dos resultados das probas físicas e a resolución da convocatoria e a resolución de contratación da brigada de prevención e defensa contra o lume.

 Ver a acta das probas físicas e resolución da convocatoria

 Ver a resolución de contratación

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS
16/06/2020

O Concello de Outes informa de que está aberto o prazo para a matriculación na Educación Secundaria para adultos.

Lugar: IES Poeta Añón

Horario: nocturno

A Educación Secundaria permite:

  • Acceder a determinados postos de traballo e a ciclos formativos.
  • Dispoñer do título de lingua galega Celga 3. Este nivel é necesario para certos postos da administración pública e/ou participar en cursos de formación.
  • Actualizar e ampliar os teus coñecementos.
  • Favorecer a interacción social con outras persoas.

O prazo de matrícula está aberto até o 15 de setembro de 2020.

Máis información na páxina  edu.xunta.gal/centros/iespoetaanon ou no teléfono 881 86 62 21.

APERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDE DE NOVO INGRESO E DE MATRÍCULA DE PERSOA USUARIAS DO P.A.I. DE OUTES
20/05/2020

O Concello de Outes informa que o prazo de presentación de solicitudes de novo ingreso e de matrícula de persoas usuarias do punto de atención á infancia (P.A.I.) de Outes, restablécese polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 1 de xuño de 2020 e rematará o día 12 do mesmo mes.

As solicitudes poden presentarse de xeito telemático, a través da sede electrónica do Concello (https://outes.sedelectronica.gal), ou de xeito presencial no despacho da educadora familiar do Concello, solicitando cita previa no número de teléfono 981 850 003 en horario de 9:00 h a 14:00 h de luns a venres.

Decreto de alcaldía de continuación do procedemento

Máis información

  Descargar solicitude

AXUDAS PARA OS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR
19/05/2020

O Concello de Outes informa que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ven de convocar axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

Ver anuncio no D.O.G.

BANDOS DE ALCALDÍA: TRANSICIÓN Á “NOVA NORMALIDADE”
15/05/2020

O Concello de Outes publica dous bandos sobre a transición á Nova Normalidade:

Bando sobre servizos de atención á cidadanía e mantemento de suspensión de actividades deportivas, culturais e sociais organizadas polo concello.

Bando sobre uso de pistas deportivas municipais ao aire libre.

DEPÓSITO DO LIXO NOS CONTEDORES
06/05/2020

A FEGAMP recomenda pechar as tapas dos contedores de lixo. As tapas deben permanecer pechadas por hixiene, para evitar cheiros, minimizar a proliferación de animais e insectos e por cuestións económicas.

A contaminación de coronavirus polo contacto directo coas tapas dos contedores pódese evitar co uso de luvas cando se vaia depositar o lixo, botando un xel hidroalcólico e lavando as mans con auga e xabón. Estas medidas son efectivas e evitan a exposición da poboación aos riscos sanitarios derivados de deixar as tapas dos contedores abertas.

Ver circular da FEGAMP

PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DO SUBSIDIO EXCEPCIONAL POR DESEMPREGO
06/05/2020

O Concello de Outes informa do procedemento para a tramitación de solicitudes do subsidio excepcional por desemprego.

Ver toda a información

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EMPREGADOS DO FOGAR
06/05/2020

O Concello de Outes informa do subsidio extraordinario por falta de actividade para empregados do fogar.

Ver toda a información

MEDIDAS OBRIGATORIAS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
30/04/2020

O Concello de Outes informa sobre as medidas específicas para as actividades agrícolas tanto para profesionais como para autoconsumo e as fases de posta en marcha na desescalada do estado de alarma.

Ver documento

AS EMPRESAS QUE TEÑAN TRABALLADORES NUN ERTE QUE NON COBRARAN A PRESTACIÓN, PODERÁN SOLICITAR UN ANTICIPO
27/04/2020

O Concello de Outes informa que as empresas cun ERTE aprobado poderán solicitar un anticipo da prestación para que os seus traballadores podan dispoñer de liquidez.

É un convenio da Xunta de Galicia coas entidades financeiras que non supón ningún custo adicional nin para a empresa nin para o traballador.

Máis información

MODIFICACIÓN NOS TRÁMITES PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO NAS PROXIMIDADES DOS RÍOS
22/04/2020

O Concello de Outes anuncia que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade publicou un novo decreto para facilitar a execución de obras menores de conservación e mantemento nas proximidades dos ríos da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Trátase da modificación do Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, que aumenta os casos nos que se pode substituír o trámite de autorización polo de declaración responsable. Inclúense traballos menores na zona de policía dos ríos da demarcación Galicia-Costa, en xeral unha franxa de 100 metros a cada lado das canles dos ríos.

Este cambio no regulamento introduce ademais que os traballos menores do dominio público hidráulico ou na zona de policía poidan comezarse dende o mesmo momento da prestación da declaración responsable, o que axiliza a súa tramitación.

Descargar folleto informativo

RESUMO DE MEDIDAS DE APOIO A EMPRESAS E AUTÓNOMOS
21/04/2020

O Concello de Outes informa das medidas e programas de apoio a autónomos e empresas durante a declaración do estado de alarma. Podedes descargar o arquivo adxunto para ver un resumo das citadas medidas.

Descargar arquivo

FORMULARIO DE SOLICITUDE DE ALTA INICIAL DA DEMANDA DE EMPREGO
07/04/2020

Para facilitar a alta de todas aquelas persoas que NUNCA estiveron inscritas como demandantes de emprego en Galicia, está dispoñible no Portal de Emprego de Galicia un novo Formulario web de solicitude de alta inicial da demanda, no seguinte enlace:

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/formulario-alta-demanda.html

 

Moi importante! Este formulario só é necesario para o caso nos que a persoa nunca estivese inscrita e necesitase axilizar a alta inicial para solicitar unha prestación, estar afectada/o por un ERTE ou para intermediar nunha oferta ou programa de emprego. Se xa ten demanda previa, o formulario dará un aviso sobre ese feito e:

  • Para os casos de prestacións, subsidios ou ERTEs, non terá que facer máis xestións.
  • Para o resto dos casos poderá contactar coa súa oficina de emprego ou acceder á Oficina Virtual para reactivar demanda.

Consulte todas as medidas para as persoas demandantes aquí:

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/formulario-alta-demanda.html

CERTIFICADO DE ACORDO PLENARIO
03/04/2020

O Concello de Outes informa do acordo de aprobación do Plan Anual Normativo para o ano 2020.

Ver o certificado do acordo

INFORMACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
31/03/2020

Informamos de dúas novas publicadas pola Seguridade Social:

1.- Ante o peche da atención presencial, se ten algún trámite urxente coa Seguridade Social, ISM ou INSS, habilitouse unha canle para que poida realizalo sen necesidade de ter certificado dixital.

Máis información na páxina da Seguridade Social

2.- A Seguridade Social tamén ten habilitada unha páxina na que se recollen as preguntas frecuentes sobre o cese de actividade das persoas autónomas.

Acceder á páxina

 

DECRETO DA ALCALDÍA: APRAZAMENTO DO COBRO DA TAXA DO LIXO
26/03/2020

Coa finalidade de minorar as consecuencias socioeconómicas do coronavirus, o Concello de Outes anuncia que amplía o período de pago establecido para a taxa do lixo, o único correspondente a servizos básicos municipais previsto nas vindeiras semanas.

Ver decreto

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN: ATRASO DO PRIMEIRO EXERCICIO
23/03/2020

Por medio da presente comunícaselles a todas as persoas participantes inscritas para a realización das probas selectivas do proceso de selección para un posto de funcionario/a interino/a para o servizo de Intervención, o atraso do primeiro exercicio tipo test, fixado inicialmente para o día 3 de abril, debido ás medidas de prevención adoptadas por mor do COVID-19.

A nova data do exame publicarase na páxina web do Concello, unha vez finalice o estado de alarma declarado a nivel estatal.

DECRETO DE ALCALDÍA: SUSPENSIÓN DE COBROS
20/03/2020

O Concello suspende o cobro das taxas e prezos públicos daquelas actividades que foron suspendidas como consecuencia da declaración do estado de alarma. Isto afecta as seguintes actividades:

  • Escola de música
  • Actividades culturais e deportivas
  • Complexo deportivo e piscina municipais
  • Actividades do centro social

Tamén se procederá á devolución ou compensación dos importes que se tivesen aboados e se corresponda co período que abrangue dende a suspensión das actividades ata o levantamento do estado de alarma.

Ver decreto

RESUMO DAS MEDIDAS DE APOIO PARA EMPRESAS E AUTÓNOMOS POLA CRISE DO COVID19
20/03/2020

Debido á declaración de estado de alarma e emerxencia, o tecido empresarial está a sufrir perdas importantes. Para paliar esta situación e que as empresas e autónomos poidan reanudar a súa actividade cando remate o estado de alarma, estanse a publicar medidas de apoio económico.

Ver medidas

ESTUDO DE DETALLE PARA PARCELA DESTINADA A TANATORIO
19/02/2020

O Concello de Outes somete a información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, o expediente de aprobación inicial do Estudo de Detalle da parcela con referencia catastral 15063E50407465, sita na esquina das rúas Otero Pedraio e Curros Enríquez, promovida por TANATORIOS POMBO VÁZQUEZ S.L.

Ver anuncio

Ver estudo de detalle

SUBVENCIÓNS PARA EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS DIRIXIDAS A CLUBS DEPORTIVOS, SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS E FEDERACIÓNS DEPORTIVAS GALEGAS
29/01/2020

O Concello de Outes informa que a Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publica unha Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte no DOG do 22 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

Máis información no DOG

PROXECTO MUSEISTICO ESTALEIRO “CIPRIAN”
17/01/2020

O proxecto museográfico define as características xerais da exposición que albergará o futuro estaleiro rehabilitado, onde o fío condutor será a Carpintería de Ribeira: a edificación, o oficio e as súas técnicas construtivas.

O proxecto é froito dos arquitectos Iago Fernández Penedo e Óscar Fortes Dopico, (A tese doutoral de Fortes versa sobre as arquitecturas das carpinterías de ribeira en Galicia) e afrontouse como unha actuación de consolidación e respecto polo antigo estaleiro tradicional, mantendo os volumes que configuraban a carpintería de ribeira orixinal, sen modificala, tal cal chegou aos nosos días, debido a que é froito da evolución e da memoria da actividade de construción de embarcacións de madeira que alí se desenvolvían.

A idea expositiva non trata de presentar toda a información dispoñible sobre o tema se non que busca elaborar unha síntese que axude á interpretación, que simplifique a visita e a aprendizaxe. Pódense expor instrumentos que amplíen e concreten o discurso: exposicións temporais, actividades de difusión, publicacións, visitas guiadas... A idea é converter toda a área como un exemplo vivo do tradicional oficio de construcións de madeira, que sirva como un referente na defensa, a posta en valor e a continuidade da identidade e memoria do patrimonio marítimo galego en xeral, e en concreto do municipio de Outes.

Ver proxecto

 

PROXECTO FINANCIADO POLA UNION EUROPEA A TRAVÉS DO GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO-SEO DE FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA: COSTA SOSTIBLE.