Taboleiro de anuncios

OFERTA DE EMPREGO: OPERARIOS PARA UNHA EMPRESA DO SECTOR DA ALIMENTACIÓN
02/04/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa que a empresa de traballo temporal Randstad precisa operarios/as de produción para unha empresa do sector da alimentación en Carnota.

Funcións: Almacenamento de mercancía, limpeza de pescado, envasado, empaquetado.

Condicións do posto: Salario segundo convenio, horario partido de 9:00 a 13:00 e de 15:00 a 18:35 horas.

Requisitos:

 • Dispoñibilidade inmediata para o posto e carné de Manipulador de Alimentos.
 • Experiencia como operario/a de produción (1 ano).
 • Valorarase experiencia en limpeza e empaque de pescado.
 • Formación: Educación Secundaria Obrigatoria

As persoas interesadas poden inscribirse na  páxina web de Randstad

Ou ben contactar nos teléfonos: 981 568 360 / 672 684 692

OFERTA DE EMPREGO: PERSOAL ASISTANCIAL
01/04/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa que ante a acumulación de tarefas existente no ámbito asistencial, a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia estableceu a creación dunha bolsa de emprego para cubrir determinadas categorías de persoal dos seus centros:

 • Titulada/o superior médico
 • ATS/DUE
 • Auxiliar de clínica/Coidador/a

Máis información picando aquí

INFORMACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
31/03/2020

Informamos de dúas novas publicadas pola Seguridade Social:

1.- Ante o peche da atención presencial, se ten algún trámite urxente coa Seguridade Social, ISM ou INSS, habilitouse unha canle para que poida realizalo sen necesidade de ter certificado dixital.

Máis información na páxina da Seguridade Social

2.- A Seguridade Social tamén ten habilitada unha páxina na que se recollen as preguntas frecuentes sobre o cese de actividade das persoas autónomas.

Acceder á páxina

 

DECRETO DA ALCALDÍA: APRAZAMENTO DO COBRO DA TAXA DO LIXO
26/03/2020

Coa finalidade de minorar as consecuencias socioeconómicas do coronavirus, o Concello de Outes anuncia que amplía o período de pago establecido para a taxa do lixo, o único correspondente a servizos básicos municipais previsto nas vindeiras semanas.

Ver decreto

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN: ATRASO DO PRIMEIRO EXERCICIO
23/03/2020

Por medio da presente comunícaselles a todas as persoas participantes inscritas para a realización das probas selectivas do proceso de selección para un posto de funcionario/a interino/a para o servizo de Intervención, o atraso do primeiro exercicio tipo test, fixado inicialmente para o día 3 de abril, debido ás medidas de prevención adoptadas por mor do COVID-19.

A nova data do exame publicarase na páxina web do Concello, unha vez finalice o estado de alarma declarado a nivel estatal.

DECRETO DE ALCALDÍA: SUSPENSIÓN DE COBROS
20/03/2020

O Concello suspende o cobro das taxas e prezos públicos daquelas actividades que foron suspendidas como consecuencia da declaración do estado de alarma. Isto afecta as seguintes actividades:

 • Escola de música
 • Actividades culturais e deportivas
 • Complexo deportivo e piscina municipais
 • Actividades do centro social

Tamén se procederá á devolución ou compensación dos importes que se tivesen aboados e se corresponda co período que abrangue dende a suspensión das actividades ata o levantamento do estado de alarma.

Ver decreto

RESUMO DAS MEDIDAS DE APOIO PARA EMPRESAS E AUTÓNOMOS POLA CRISE DO COVID19
20/03/2020

Debido á declaración de estado de alarma e emerxencia, o tecido empresarial está a sufrir perdas importantes. Para paliar esta situación e que as empresas e autónomos poidan reanudar a súa actividade cando remate o estado de alarma, estanse a publicar medidas de apoio económico.

Ver medidas

ESTUDO DE DETALLE PARA PARCELA DESTINADA A TANATORIO
19/02/2020

O Concello de Outes somete a información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, o expediente de aprobación inicial do Estudo de Detalle da parcela con referencia catastral 15063E50407465, sita na esquina das rúas Otero Pedraio e Curros Enríquez, promovida por TANATORIOS POMBO VÁZQUEZ S.L.

Ver anuncio

Ver estudo de detalle

PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DE SUBVENCIÓNS Á CONSOLIDACIÓN E AO FORTALECEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL NOS CONCELLO DA PROVINCIA (PEL EMPRENDE INVESTIMENTO 2019)
29/01/2020

O Concello de Outes informa das axudas para a consolidación e o fortalecemento do tecido empresarial (Empresario Individual, Microempresa, Pequena empresa, Mediana empresa) a través do apoio ao investimento en bens inventariables (Aplicacións informáticas, Maquinaria, Utilaxe, Mobiliario, Equipos para procesos de Información).

Máis información

SUBVENCIÓNS PARA EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS DIRIXIDAS A CLUBS DEPORTIVOS, SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS E FEDERACIÓNS DEPORTIVAS GALEGAS
29/01/2020

O Concello de Outes informa que a Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, publica unha Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte no DOG do 22 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

Máis información no DOG

PROXECTO MUSEISTICO ESTALEIRO “CIPRIAN”
17/01/2020

O proxecto museográfico define as características xerais da exposición que albergará o futuro estaleiro rehabilitado, onde o fío condutor será a Carpintería de Ribeira: a edificación, o oficio e as súas técnicas construtivas.

O proxecto é froito dos arquitectos Iago Fernández Penedo e Óscar Fortes Dopico, (A tese doutoral de Fortes versa sobre as arquitecturas das carpinterías de ribeira en Galicia) e afrontouse como unha actuación de consolidación e respecto polo antigo estaleiro tradicional, mantendo os volumes que configuraban a carpintería de ribeira orixinal, sen modificala, tal cal chegou aos nosos días, debido a que é froito da evolución e da memoria da actividade de construción de embarcacións de madeira que alí se desenvolvían.

A idea expositiva non trata de presentar toda a información dispoñible sobre o tema se non que busca elaborar unha síntese que axude á interpretación, que simplifique a visita e a aprendizaxe. Pódense expor instrumentos que amplíen e concreten o discurso: exposicións temporais, actividades de difusión, publicacións, visitas guiadas... A idea é converter toda a área como un exemplo vivo do tradicional oficio de construcións de madeira, que sirva como un referente na defensa, a posta en valor e a continuidade da identidade e memoria do patrimonio marítimo galego en xeral, e en concreto do municipio de Outes.

Ver proxecto

 

PROXECTO FINANCIADO POLA UNION EUROPEA A TRAVÉS DO GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO-SEO DE FISTERRA RÍA DE MUROS-NOIA: COSTA SOSTIBLE.