Taboleiro de anuncios

AXUDAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2021-2022 PARA ESTUDOS NON OBRIGATORIOS
04/03/2022

O Concello de Outes comunica a todos os estudantes empadroados nel, e que estean realizando estudos fóra do municipio, que poden solicitar axudas para o transporte escolar dende calquera punto do concello ata o seu lugar de ensino.

O prazo de solicitude é de 20 días naturais dende a publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

 Ver bases no BOP da Coruña

 Descargar impreso para a solicitude

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE ÍNDOLE SOCIAL, LÚDICO, CULTURAL E DEPORTIVO
23/11/2021

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de subvencións a entidades culturais,  deportivas, ANPAS, comisións de festas e asociacións de índole social, para o ano 2021.

 Ver anuncio completo

 Ver bases da convocatoria

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ACCESIBILIDADE
08/11/2021

O Concello de Outes convoca axudas individuais para a promoción da autonomía persoal e a accesibilidade.

Poderán ser beneficiarias destas axudas aquelas persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia e/ou discapacidade ou a teñan solicitada con anterioridade a apertura do prazo de solicitude das axudas e que acrediten a necesidade das actuacións solicitadas e cumpran os requisitos sinalados nas bases reguladoras da convocatoria.

 Ver anuncio completo

 Ver bases da convocatoria

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO
08/11/2021

O Concello de Outes convoca axudas individuais para a adquisición de determinado material informático para o alumnado do curso actual.

Poderán solicitar estas axudas todas/os as/os alumnos/as que durante o ano 2021 cursen estudios de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación profesional e Universidade, e cumpran os requisitos sinalados nas bases reguladoras da convocatoria.

 Ver anuncio completo

 Ver bases da convocatoria

BONO COIDADO
23/08/2021

O Concello de Outes informa de que está aberto o prazo para a solicitude de axudas económicas para a conciliación. As axudas están destinadas ó pagamento do importe de servizos de atención á infancia, ben por situacións puntuais de necesidade coa contratación de persoal ou servizos de atención á infancia no domicilio, ou ben coa asistencia a servizos autorizados de conciliación (ludotecas, espazos infantís) e/ou a campamentos nos períodos de vacacións escolares.

Poderán ser beneficiarias as familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata doce anos de idade, estes incluídos, para a atención de necesidades de conciliación producidas entre o 1 de xaneiro e o 14 de setembro de 2021. O prazo de presentación de solicitudes finalizará o día 30 de setembro de 2021.

Máis información no despacho da Educadora Familiar ou no teléfono 981 850 003 (Juana).

Bases da convocatoria DOG 09/08/2021