Taboleiro de anuncios

SELECCIÓN DE PERSOAL E PROVISIÓN DE POSTOS PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TÉNCICOS EN TURISMO (DEPUTACIÓN DA CORUÑA) E 1 TÉCNICO EN TURISMO (AXENCIA DE TURISMO GALICIA): RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
30/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía da convocatoria de selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña máis un técnico de turismo (AXENCIA TURISMO GALICIA).

Ver resolución

INFORMADORES TURÍSTICOS XEODESTINO OUTES, NOIA E LOUSAME: ACTA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
26/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal, o desenvolvemento dos exercicios e a resolución da convocatoria da selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña máis un técnico de turismo (AXENCIA TURISMO GALICIA).

Ver acta

SELECCIÓN DE PERSOAL E PROVISIÓN DE POSTOS PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TÉCNICOS EN TURISMO (DEPUTACIÓN DA CORUÑA) E 1 TÉCNICO EN TURISMO (AXENCIA DE TURISMO GALICIA): LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN E DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO
22/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos e a data do primeiro exercicio para a selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña máis un técnico de turismo (AXENCIA TURISMO GALICIA).

Ver resolución

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS.
16/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista provisional de admitidos para a selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña.

Ver resolución

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO
28/06/2019

O Concello de Outes publica as bases para a selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña.

Ver bases

Detectado un erro nas bases desta convocatoria, publicase a seguinte corrección:

Corrección de erros