Taboleiro de anuncios

INFORMACIÓN DE CURSOS DO CONCELLO DE CARNOTA
22/09/2020

Dende o Departamento de Promoción Económica do concello de Carnota infórmannos da realización, xunto coa Fundación Laboral da Construción, dos seguintes cursos:

  • Prevención de Riscos Laborais en construción: nivel básico de  60 horas de duración, do 17 ao 30 de novembro.
  • PRL para operadores de aparatos elevadores: 6 horas de duración, o 1 de decembro.

Os cursos terán lugar no edificio Domus, en Lira en horario de 8:00 a 14:30 horas

Para formalizar a inscrición deben presentar cuberta a folla de inscrición e fotocopia de DNI no Departamento de Promoción Económica no Concello de Carnota.

Máis información e inscricións:

  • Departamento de Promoción Económica no Concello de Carnota
  • Contacto: María Dolores Pena. Tlfn: 672 304 753 / 981 857 032
  • Correo-e: dolores.pena@carnota.gal

 

CURSOS DO CENTRO EMPRESARIAL DA CONSTRUCIÓN DO BARBANZA
18/09/2020

O Centro Empresarial da Construción do Barbanza (CECB) vai a organizar a finais de setembro e durante o mes de outubro, unha serie de cursos gratuítos:

  • 2 cursos de Espazos Confinados (8h).
  • 2 cursos de Plataformas Elevadoras (12h).
  • 1 curso de Traballos en Altura (8h).
  • 1 curso de Bies, Extintores e Hidrantes (8h).

Todos os cursos son gratuítos.

Para máis información e preinscrición poden contactar no  correo electrónico do CECB (cecbbarbanza@gmail.com) ou no teléfono 669820533.