Taboleiro de anuncios

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
26/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía da convocatoria da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver resolución

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E BAREMACIÓN DE MÉRITOS E ACTA DE DESENVOLVEMENTO DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
24/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal e baremación de méritos e a acta coa puntuación das entrevistas e resolución da convocatoria da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver acta de baremación de méritos

Ver acta coa puntuación das entrevistas e resolución da convocatoria

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS FÍSICAS
19/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal e desenvolvemento das probas físicas dos aspirantes a cubrir as prazas dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver acta

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, DATA DAS PROBAS FÍSICAS E DAS ENTREVISTAS
18/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución coa lista de admitidos e excluídos e as datas das probas físicas e entrevistas dos aspirantes a cubrir as prazas dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver resolución

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN CAPATAZ, UN PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL
05/07/2019

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para cubrir as prazas de un capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver bases da convocatoria

Instancia