Taboleiro de anuncios

CONVOCATORIA DA PROBA LIBRE PARA A OBTENCIÓN DA COMPETENCIA DIXITAL OFIMÁTICA (CODIX)
09/10/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) publicará no DOG do día 14 de outubro a convocatoria das probas libres de avaliación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX).

 Máis información

OFERTA DE EMPREGO: ELECTROMECÁNICO
05/10/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa  de que unha empresa de Mazaricos precisa cubrir un posto de electromecánico para a realización de tarefas de mantemento e reparación do automóbil.

Requírese unha experiencia mínima de 4 anos e ofrécese xornada laboral completa de luns a venres.

As persoas interesadas poden enviar o seu currículum a: mfcarpino82@gmail.com  

INFORMACIÓN DE CURSOS DO CONCELLO DE CARNOTA
22/09/2020

Dende o Departamento de Promoción Económica do concello de Carnota infórmannos da realización, xunto coa Fundación Laboral da Construción, dos seguintes cursos:

 • Prevención de Riscos Laborais en construción: nivel básico de  60 horas de duración, do 17 ao 30 de novembro.
 • PRL para operadores de aparatos elevadores: 6 horas de duración, o 1 de decembro.

Os cursos terán lugar no edificio Domus, en Lira en horario de 8:00 a 14:30 horas

Para formalizar a inscrición deben presentar cuberta a folla de inscrición e fotocopia de DNI no Departamento de Promoción Económica no Concello de Carnota.

Máis información e inscricións:

 • Departamento de Promoción Económica no Concello de Carnota
 • Contacto: María Dolores Pena. Tlfn: 672 304 753 / 981 857 032
 • Correo-e: dolores.pena@carnota.gal

 

CURSOS DO CENTRO EMPRESARIAL DA CONSTRUCIÓN DO BARBANZA
18/09/2020

O Centro Empresarial da Construción do Barbanza (CECB) vai a organizar a finais de setembro e durante o mes de outubro, unha serie de cursos gratuítos:

 • 2 cursos de Espazos Confinados (8h).
 • 2 cursos de Plataformas Elevadoras (12h).
 • 1 curso de Traballos en Altura (8h).
 • 1 curso de Bies, Extintores e Hidrantes (8h).

Todos os cursos son gratuítos.

Para máis información e preinscrición poden contactar no  correo electrónico do CECB (cecbbarbanza@gmail.com) ou no teléfono 669820533.

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA: RENOVAR A DEMANDA DE EMPREGO
16/09/2020

O servizo de orientación laboral informa de que o Servizo Público de Emprego de Galicia ven de publicar na súa páxina web  que non será preciso renovar a demanda de emprego ata a partires do 31 de decembro de 2020.

REAPERTURA DAS OFICINAS DE EMPREGO DE GALICIA
15/06/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa que a Xunta reabre ao público o vindeiro 1 de xullo as 54 oficinas de emprego de Galicia

Co obxectivo de garantir un axeitado control de aforo e acceso e organizar de forma axeitada os servizos á cidadanía, a atención presencial será no horario habitual de 9:00 a 14:00 horas e realizarase exclusivamente a través do sistema de cita previa. As citas poderán solicitarse a partir da última semana de xuño por calquera persoa interesada, a través do Portal de Emprego Galicia (emprego.xunta.gal) ou do servizo de atención telefónica 012. Ademais, a renovación automática da demanda estenderase ata o vindeiro 30 de setembro, deste xeito evitaranse desprazamentos innecesarios das persoas demandantes de emprego.

Emprego Galicia seguirá a fomentar e ampliar os seus servizos non presenciais, a través do Portal de Emprego e a aplicación MOBEM, entre os que destacan a obtención de informes asinados dixitalmente sobre a demanda de emprego, a solicitude de servizos, cursos de formación e adscrición a ofertas de emprego, ou a posta en marcha dunha nova oficina virtual para empresas.

REANUDACIÓN DO PRAZO DE INSCRICIÓN NAS PROBAS DE COMPETENCIAS CLAVE
04/06/2020

O Servizo de Orientación Laboral do Concello informa que se reanuda o prazo de presentación de solicitudes para as probas de avaliación en competencias clave que permiten acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

A superación destas probas permite que aquelas persoas que non teñan a titulación esixida poidan acceder a formación para o emprego de nivel 2 ou 3.

O prazo de inscrición estará reactivado no período comprendido entre o 1 e o 9 de xuño do 2020 (ambos días inclusive).

Máis información na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Ou chamando ao concello ao teléfono 981 850 003

COMPETENCIA DIXITAL OFIMÁTICA (CODIX)
28/05/2020

O Concello de Outes informa que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) publicou no DOG do día 28 de maio a convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación.

Esta certificación acredita 190 h de ofimática que se corresponden coas aplicacións informáticas que compoñen o MF0233_2 «Ofimática» baixo o paquete de LibreOffice.

Para acceder a este curso os únicos requisitos necesarios son ser maior de 16 anos, estar dado de alta como usuarios da rede CeMIT e abonar a taxa correspondente aos dereitos de exame -ou xustificar a súa exención.

O curso de preparación impártese na modalidade de teleformación con titorías de apoio, polo que soamente será necesario contar cun ordenador persoal e conexión a internet para seguir a formación. Para acadar esta certificación é preciso superar un exame presencial que se realizará, unha vez rematado o curso, en Santiago de Compostela e, polo menos, nunha aula CeMIT de cada provincia, segundo a dispoñibilidade e as datas que se establezan.

Solicitudes e prazo:

A preinscrición neste curso realizarase exclusivamente a través de internet, por medio dunha ligazón que figurará na web da rede CeMIT https://cemit.xunta.gal

O prazo de inscrición será dende o 29 de maio ata o 04 de xuño.

As persoas admitidas provisionalmente deberán aboar no prazo de cinco días hábiles desde a data da publicación na web da relación provisional a taxa de 10,63 euros correspondente aos dereitos de exame, sendo excluídas aquelas persoas que non aboen a taxa ou non xustifiquen a exención da mesma (demandantes de emprego antes da publicación da convocatoria ou persoas con discapacidade >=33%)

MÁIS INFORMACIÓN: https://cemit.xunta.gal/inicio

ou contactar coa orientadora laboral:
Casa do Concello
Horario: de 08:00 a 15:00 h
Teléfono: 981 85 00 03
e-mail: orientacion.laboral@outes.gal

ANUNCIO DO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
21/05/2020

O servizo de orientación laboral trasládase para o edificio do concello (planta baixa).

Para máis información e/ou solicitar unha cita, pode chamar ao teléfono 687 854 447 ou enviar un correo electrónico ao enderezo orientacion.laboral@outes.gal

PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DO SUBSIDIO EXCEPCIONAL POR DESEMPREGO
06/05/2020

O Concello de Outes informa do procedemento para a tramitación de solicitudes do subsidio excepcional por desemprego.

Ver toda a información

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EMPREGADOS DO FOGAR
06/05/2020

O Concello de Outes informa do subsidio extraordinario por falta de actividade para empregados do fogar.

Ver toda a información

MEDIDAS ADOPTADAS POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO PARA AS PERSOAS DEMANDANTES DE EMPREGO
17/04/2020

O Servizo de Orientación Laboral informa que como consecuencia da situación xerada pola evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 e co obxectivo de minimizar o seu impacto nas persoas demandantes, Emprego Galicia adoptou as seguintes medidas:

 • NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de xuño de 2020.
 • NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha autorización administrativa ou estean pendentes de presentar algunha documentación xustificativa.
 • NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.
 • Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral. O teu persoal de orientación, poderá contactar contigo, de ser o caso, para citas de seguimento telefónico.
 • Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de formación profesional para o emprego xestionadas ou financiadas pola Xunta de Galicia, as prácticas non laborais, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.

Para máis información ou ante calquera dúbida, pode contactar coa orientadora laboral de luns a venres en horario de 09:00 a 14:00 h.

Teléfono: 687 854 447

Enderezo electrónico: orientación.laboral@outes.gal

FORMULARIO DE SOLICITUDE DE ALTA INICIAL DA DEMANDA DE EMPREGO
07/04/2020

Para facilitar a alta de todas aquelas persoas que NUNCA estiveron inscritas como demandantes de emprego en Galicia, está dispoñible no Portal de Emprego de Galicia un novo Formulario web de solicitude de alta inicial da demanda, no seguinte enlace:

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/formulario-alta-demanda.html

 

Moi importante! Este formulario só é necesario para o caso nos que a persoa nunca estivese inscrita e necesitase axilizar a alta inicial para solicitar unha prestación, estar afectada/o por un ERTE ou para intermediar nunha oferta ou programa de emprego. Se xa ten demanda previa, o formulario dará un aviso sobre ese feito e:

 • Para os casos de prestacións, subsidios ou ERTEs, non terá que facer máis xestións.
 • Para o resto dos casos poderá contactar coa súa oficina de emprego ou acceder á Oficina Virtual para reactivar demanda.

Consulte todas as medidas para as persoas demandantes aquí:

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/formulario-alta-demanda.html

INFORMACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
31/03/2020

Informamos de dúas novas publicadas pola Seguridade Social:

1.- Ante o peche da atención presencial, se ten algún trámite urxente coa Seguridade Social, ISM ou INSS, habilitouse unha canle para que poida realizalo sen necesidade de ter certificado dixital.

Máis información na páxina da Seguridade Social

2.- A Seguridade Social tamén ten habilitada unha páxina na que se recollen as preguntas frecuentes sobre o cese de actividade das persoas autónomas.

Acceder á páxina

 

FORMAS DE CONTACTO CO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL (SEPE)
23/03/2020
 • Teléfonos de contacto fixos e provincias e liñas 901 que figuran na  páxina web do SEPE
 • Cita previa na web do SEPE :

MOI IMPORTANTE!

De acordo coa información facilitada polo SEPE, a atención ás persoas interesadas en facer unha consulta, solicitar unha prestación/subsidio por desemprego ou facer trámites relacionados con estes, realizarase a través do sistema de cita previa virtual, ao que se pode acceder no seguinte enlace:

sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html

Unha vez solicitada a cita NON hai que acudir á oficina de prestacións; os xestores do SEPE poñeranse en contacto coa persoa interesada. É necesario encher o campo do correo electrónico no resgardo do recordatorio da cita.

POR FAVOR! Fai un uso responsable deste sistema e, antes de solicitar a túa cita, consulta as medidas adoptadas de oficio en relación ás prestacións e subsidios:

www.sepe.es

NON pida cita se está incluído en ERTES como consecuencia do Coronavirus. O procedemento iniciarase mediante solicitude da súa empresa.

MEDIDAS URXENTES DE EMPREGO EN GALICIA PARA MINIMIZAR O IMPACTO DO COVID-19
20/03/2020

Como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 as oficinas de emprego pechan ao público pero ofrecerán á cidadanía atención telefónica e telemática para os trámites urxentes. Para iso, Emprego Galicia, en coordinación co Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), adoptou as seguintes medidas:

 • NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril de 2020.
 • Se o que necesitas é solicitar unha prestación ou subsidio, contacta antes coa Oficina de Prestacións dependente do SEPE, independentemente da situación da túa demanda de emprego.
 • Se tes que realizar algún trámite urxente na demanda de emprego ou solicitar un certificado ou informe, poderás realizalo a través da Oficina virtual (reactivación da demanda de emprego, solicitude de servizos, ofertas de emprego, ...) ou poñéndote en contacto coa túa oficina de emprego telefonicamente ou correo electrónico.
 • NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha autorización administrativa ou estean pendentes de presentar algunha documentación xustificativa.
 • Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral.
 • Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de formación profesional para o emprego xestionadas ou financiadas pola Xunta de Galicia, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.

Ademais, compre que teñas en conta que, no que se refire ás Oficinas de Prestacións dependentes do SEPE:

 • NON se terán en conta os prazos actualmente establecidos para solicitar a prestación ou subsidio. É dicir, o teu dereito á prestación ou subsidio queda plenamente asegurado sen ter que cumprir o prazo habitual para solicitalos.
 • Habilitaranse canles para a recuperación da demanda daquelas persoas inscritas con anterioridade ou para facilitar, no seu caso, a inscrición inicial.
 • NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.

EN CANTO A RENOVACIÓN DA DEMANDA DE EMPREGO, AS MEDIDAS ADOPTADAS SON AS SEGUINTES:

 • A renovación da demanda interrómpese ata o 30/04/2020. Farase automaticamente dende a Xunta de Galicia.
 • As persoas que teñan algún sistema de identificación dixital (certificado electrónico, DNI-E ou usuario e contrasinal) poderá realizar a renovación por Internet.
 • As persoas que facilitaron un correo electrónico na oficina de emprego recibirán un aviso de que a demanda está renovada.
 • Non se enviarán as tarxetas polo correo. As persoas demandantes terán que renovar segundo a data que conste na tarxeta. No caso de que non figure a seguinte data, terán que calcular 3 meses para facer a seguinte renovación.
 • Cando se abran as oficinas ao público, as persoas poderán obter un duplicado da tarxeta no PID (Punto de Información Dixital) sempre e cando tivesen a pegada dixital escaneada. Tamén poderán chamar a orientadora laboral para que lles indique cal é a data da próxima renovación.

Para calquera consulta previa chama ao teléfono de información 012 ou á túa oficina de emprego.