Taboleiro de anuncios

CONVOCATORIA BRIGADA PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA ANUALIDADE 2017: ACTAS DE MÉRITOS, ENTREVISTAS E PUNTUACION FINAL
23/06/2017

O Concello de Outes publica as actas de méritos, entrevistas e puntuacións finais dos aspirantes para a brigada do plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2017.

Ver acta nº 1: Méritos

Ver acta nº 2: Entrevistas

Ver acta nº 3: Entrevistas e puntuacións finais

CAMAPAMENTOS DEPORTIVOS 2017: RESULTADO DO SORTEO
22/06/2017

Na Casa do Concello de Outes, ás 10:00 h do día 22 de xuño de 2017 tivo lugar o sorteo público para seleccionar ós participantes no Campamento deportivo organizado pola Deputación da Coruña, sendo o resultado do mesmo o seguinte:

TITULARES:

 1. Eloy Gallardo Lema.
 2. Álvaro Sieira Rama.
 3. Irene Orodea Pena.

SUPLENTES:

 1. Aarón Ínsua Ribeiro.
 2. Marcos Orodea Pena.
CONVOCATORIA BRIGADA DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL 2017: ACTAS Nº 2 E Nº 3
19/06/2017

O Concello de Outes publica as actas nº 2 e nº 3 coas cualificacións dos aspirantes á brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

Ver acta nº 2: Méritos.

Ver acta nº 3: Entrevistas e puntuacións finais.

A OMIX DE OUTES INFORMA
15/06/2017

A OMIX de Outes informa da convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18.

Máis información no enderezo web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170609/AnuncioG0164-300517-0003_gl.html

CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE PERSOAL: BASES DA CONVOCATORIA DE MONITOR DE VELA
13/06/2017

O Concello de Outes abre un novo proceso selectivo para a contratación dun monitor/a de vela para as actividades de verán na Escola Municipal de Vela.

Ver bases da convocatoria

CONVOCATORIA BRIGADA DE PREVENCION E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL 2017: ACTA DA PROBA FÍSICA
12/06/2017

O Concello de Outes publica a acta da proba física coas cualificacións dos aspirantes á brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

Ver acta

CONVOCATORIA MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2017: ACTAS 4 E 5
12/06/2017

O Concello de Outes publica as actas número 4 e 5 do proceso selectivo de monitores de tempo libre e monitor de piragüismo:

Ver acta nº 4: méritos dos monitores de tempo libre e monitor de piragüismo 

Ver acta nº 5: entrevistas e puntuación final dos monitores de tempo libre e monitor de piragüismo.

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: CORRECCIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
08/06/2017

O Concello de Outes publica unha corrección da lista definitiva de admitidos e excluídos para a contratación da brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

Ver corrección

CONVOCATORIA MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2017: CUALIFICACIÓNS DO EXERCICIO OBRIGATORIO MONITORES DE TEMPO LIBRE, MONITOR DE VELA E MONITOR DE PIRAGÜISMO.
07/06/2017

O Concello de Outes publica a acta coas cualificacións dos exercicios obrigatorios para monitores de tempo libre, monitor de vela e monitor de piragüismo.

Ver acta

CONVOCATORIA MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2017: ACTA Nº 2
05/06/2017

O Concello de Outes publica a acta número 2 coa cualificación de méritos, entrevistas e puntuación final dos aspirantes admitidos ao procedemento de selección para contratar cinco socorristas da campaña de verán 2017.

Ver acta

CONVOCATORIA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS, DATA PROBAS FÍSICAS E DATA ENTREVISTAS.
05/06/2017

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos e as datas das probas físicas e entrevistas dos aspirantes á brigada de prevención e defensas contra o lume forestal.

Ver lista

CONVOCATORIA BRIGADA PLAN INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA ANUALIDADE 2017: LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS, DATA DAS ENTREVISTAS.
05/06/2017

O Concello de Outes publica a lista definitiva e a data das entrevisas aos aspirantes da brigada do plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2017.

Ver lista

CONVOCATORIA MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2017: ACTA Nº1. CUALIFICACIÓN PROBAS DE APTITUDE FÍSICA.
01/06/2017

O Concello de Outes publica a acta nº 1 coas cualificacións das probas de aptitude física dos aspirantes admitidos ao procedemento de selección para contratar cinco socorristas da campaña de verán 2017.

Ver acta

MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2017: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS DE APTITUDE FÍSICA, PROBAS ESCRITAS E ENTREVISTAS.
30/05/2017

O Concello de Outes publica as listas definitivas de monitores e socorristas da campaña de verán 2017 e convoca aos aspirantes admitidos ás probas e entrevistas que se especifican nas bases da convocatoria.

Ver anuncio

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXLUÍDOS: BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL
29/05/2017

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos e excluídos para a BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL.

Ver lista

 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXLUÍDOS: BRIGADA PLAN INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA ANUALIDADE 2017
29/05/2017

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos e excluídos para a BRIGADA DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, ANUALIDADE 2017.

Ver lista

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXLUÍDOS: MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2017
25/05/2017

Advertido un erro na lista provisional de admitidos e excluídos para a contratación de MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2017, o Concello de Outes publica unha corrección de dita lista.

Ver anuncio

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXLUIDOS: MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2017
24/05/2017

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos e excluídos para a contratación de MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2017.

  Ver lista

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2017.
18/05/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión do 15 de maio de 2017, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2017, composto por un total de 5.367 recibos.

Ver anuncio completo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 1º SEMESTRE DE 2017.
18/05/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión do 15 de maio de 2017, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 1º semestre de 2017, composto por un total de 3.505 recibos.

Ver anuncio completo

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL
05/05/2017

O Concello de Outes publica as seguintes convocatorias para a contratación de:

-Brigada de prevención e defensa contra o lume forestal

Ver bases desta convocatoria

-Persoal temporal no marco do plan de integración laboral da Deputación da Coruña, anualidade 2017

Ver bases desta convocatoria

-Monitores e socorristas da campaña de verán 2017

Ver bases desta convocatoria

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO 1º SEMESTRE DE 2017
03/04/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 3 de abril de 2017 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de saneamento e depuración de augas residuais do 1º semestre de 2017, composto por un total de 2.926 recibos.

Ver anuncio completo

CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO PARA A COMPENSACIÓN DOS SEUS GASTOS FARMACÉUTICOS PARA O ANO 2017
22/02/2017

A Xunta de Goberno Local do Concello de Outes na sesión de data 20/02/2017 adoptou o seguinte acordo:

CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO PARA A COMPENSACIÓN DOS SEUS GASTOS FARMACÉUTICOS PARA O ANO 2017.

Advertido un erro de feito nas Bases da convocatoria de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o 09/01/2017 e publicadas no BOP de data 18/01/2017, no seu punto 2.Beneficiarios, no referido ao apartado ONDE DI: “Non superar os límites de ingresos mensuais a que se refire o artigo 12.d da lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia:

 • familias con 2 membros: 573,83€/mes
 • familias con 3 membros: 591,08€/mes
 • familias con 4 membros: 644,33€/mes
 • familias con 5 membros: 697,58€/mes
 • familias con 6 ou máis membros: 718,88€/mes”

DEBE DICIR:

“Non superar os límites de ingresos mensuais a que se refire o artigo 12.d da lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia:

 • familias con 2 membros: 473,93€/mes
 • familias con 3 membros: 537,83€/mes
 • familias con 4 membros: 591,08€/mes
 • familias con 5 membros: 644,33€/mes
 • familias con 6 membros: 697,58€/mes
 • familias con 7 ou máis membros: 718,88€/mes”

 

Outes, 21 de febreiro de 2017.

Asdo: A alcaldesa

 

Mª Beatriz Molinos Vidal

APROBADO DEFINITIVAMENTE O ORZAMENTO DO CONCELLO DE OUTES PARA O EXERCICIO 2017
02/02/2017

Aprobado definitivamente o orzamento do Concello de Outes para o exercicio 2017 por non terse presentado reclamacións trala publicación da súa aprobación inicial no BOP nº 2, do 3 de xaneiro do 2017.

Ver documento

AXUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO PARA A COMPENSACIÓN DOS SEUS GASTOS FARMACÉUTICOS PARA O ANO 2017.
19/01/2017

O Concello de Outes aproba as bases da convocatoria de axudas económicas a familias, financiadas pola Xunta de Galicia, para a compensación dos seus gastos farmacéuticos no referido a medicamentos prescritos a través de receita médica. O obxecto desta convocatoria é o de apoiar ás familias empadroadas no Concello que teñan menores de 16 anos a cargo e que estean atravesando dificultades económicas.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de novembro de 2017 e poderán subvencionarse gastos farmacéuticos realizados dende o 1 de decembro de 2016 ata o 30 de novembro de 2017.

Información e solicitudes nos Servizos Sociais Municipais Comunitarios (traballadores sociais e/ou educadora familiar)

Máis información no BOP da provincia de A Coruña

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE 2016.
19/01/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 26 de decembro de 2016 aprobou o Padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 2º semestre de 2016, composto por un total de 1.380 recibos.

Logo PDF Ver anuncio completo

ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
12/01/2017

O Concello de Outes publica a ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COA FINALIDADE DE INTEGRAR A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NA XESTIÓN E PLANIFICACIÓN DO CONCELLO.

Logo PDF Ver documento

ANUNCIO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARCIAL
02/01/2017

O Concello de Outes publica o anuncio de dedicación exclusiva parcial do cargo de concelleiro-delegado de xuventude, voluntariado, asuntos do mar e de turismo, e de loita contra os lumes forestais.

Logo PDF Ver anuncio completo

TARXETA DE BENVIDA
02/01/2017

O Concello de Outes anuncia que a Consellería de Política Social publicou axudas para familias que teñan un fillo/a nado entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2017.

Ver anuncio completo