Taboleiro de anuncios

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN CAPATAZ, UN PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL E UN OFICIAL CONDUTOR PARA VEHICULO MOTOBOMBA: ACTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS
16/11/2017

O Concello de Outes publica a acta coa valoración de méritos dos aspirantes admitidos na selección para contratar un capataz, un peón condutor e tres peóns para a brigada de prevención e defensa contra o lume forestal e un oficial condutor para vehiculo motobomba.

Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN CAPATAZ, UN PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL E UN OFICIAL CONDUTOR PARA VEHICULO MOTOBOMBA: LISTAXE DEFINITIVA
15/11/2017

O Concello de Outes publica a listaxe definitiva de admitidos e excluídos da convocatoria para contratar un capataz, un peón condutor e tres peóns para a brigada de prevención e defensa contra o lume forestal e un oficial condutor para vehiculo motobomba.

Ver listaxe

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN CAPATAZ, UN PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL E UN OFICIAL CONDUTOR PARA VEHICULO MOTOBOMBA: LISTAXE DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
13/11/2017

O Concello de Outes publica a listaxe provisional de admitidos e excluídos da convocatoria para contratar un capataz, un peón condutor e tres peóns para a brigada de prevención e defensa contra o lume forestal e un oficial condutor para vehiculo motobomba.

Ver listaxe

BOLSAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2017/2018
07/11/2017

O Concello de Outes comunica a todos os estudantes empadroados nel, e que estean realizando estudos fóra do municipio, que poden solicitar axudas para o transporte escolar dende calquera punto do concello ata o seu lugar de ensino.  

Para isto, cómpre que sexan ensinanzas non obrigatorias dentro do ensino regrado (ciclos formativos, bacharelato ou universidades) que non estean establecidas no noso concello.

O prazo de solicitude remata o día 30 de novembro.

Máis información na Oficina de Información Xuvenil (Casa da Cultura – Teléfono: 981850950)

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: ACTA COAS PUNTUACIÓNS FINAIS
06/11/2017

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións finais dos/as aspirantes a técnico/a de normalización lingüística.

Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN CAPATAZ, UN PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL E UN OFICIAL CONDUTOR PARA VEHICULO MOTOBOMBA
03/11/2017

O Concello de Outes publica a convocatoria para contratar un capataz, un peón condutor e tres peóns para a brigada de prevención e defensa contra o lume forestal e un oficial condutor para vehiculo motobomba.

Ver anuncio e bases da convocatoria

Ver modelo de solicitude

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: LISTAXE DE ADMITIDOS E DATA DA ENTREVISTA
25/10/2017

O Concello de Outes publica a listaxe de admitidos e data da entrevista dos/as aspirantes a técnico/a de normalización lingüística.

Ver anuncio

APERTURA DA BOLSA DE EMPREGO DE CORREOS
25/10/2017

O Concello de Outes informa de que Correos fai pública a convocatoria para formar parte das novas Bolsas de Emprego de 2017 destinadas para a cobertura de necesidades de carácter temporal en postos operativos.

Ver anuncio

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
10/10/2017

O Concello de Outes anuncia o proceso para a contratación de un/unha técnico/a de normalización lingüística.

Ver anuncio completo e bases da convocatoria

APERTURA DE LISTAXES DE SEAGA PARA NOVAS INCORPORACIÓNS E/OU ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS
10/10/2017

O Concello de Outes informa de que a empresa SEAGA anuncia a apertura do prazo para a actualización de méritos e/ou a incorporación de novos candidatos.

Máis información

COWORKING “A/EM PRENDER EN VERDE”
10/10/2017

O Concello de Outes informa de que a fundación Paideia organiza un programa de formación completa e especializada para emprendedores e profesionais do ámbito da economía e cultura Verde.

Máis información en www.paideia.es/coworking-verde

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS
06/10/2017

O Concello de Outes anuncia que xa se poden solicitar as subvencións municipais dirixidas á promoción do asociacionismo, das tradicións e os valores culturais, así como ao apoio e promoción do deporte no municipio.

Pódese consultar toda a información no BOP do xoves 5 de outubro. Os formularios para a solicitude poden solicitarse nas oficinas municipais ou descargarse desta páxina, no apartado Descarga de impresos.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 1º SEMESTRE DE 2017
18/07/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 17 de xullo de 2017 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 1º semestre de 2017, composto por un total de 1.383 recibos.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2017.
18/05/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión do 15 de maio de 2017, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2017, composto por un total de 5.367 recibos.

Ver anuncio completo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 1º SEMESTRE DE 2017.
18/05/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión do 15 de maio de 2017, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 1º semestre de 2017, composto por un total de 3.505 recibos.

Ver anuncio completo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO 1º SEMESTRE DE 2017
03/04/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 3 de abril de 2017 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de saneamento e depuración de augas residuais do 1º semestre de 2017, composto por un total de 2.926 recibos.

Ver anuncio completo

CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO PARA A COMPENSACIÓN DOS SEUS GASTOS FARMACÉUTICOS PARA O ANO 2017
22/02/2017

A Xunta de Goberno Local do Concello de Outes na sesión de data 20/02/2017 adoptou o seguinte acordo:

CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO PARA A COMPENSACIÓN DOS SEUS GASTOS FARMACÉUTICOS PARA O ANO 2017.

Advertido un erro de feito nas Bases da convocatoria de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o 09/01/2017 e publicadas no BOP de data 18/01/2017, no seu punto 2.Beneficiarios, no referido ao apartado ONDE DI: “Non superar os límites de ingresos mensuais a que se refire o artigo 12.d da lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia:

 • familias con 2 membros: 573,83€/mes
 • familias con 3 membros: 591,08€/mes
 • familias con 4 membros: 644,33€/mes
 • familias con 5 membros: 697,58€/mes
 • familias con 6 ou máis membros: 718,88€/mes”

DEBE DICIR:

“Non superar os límites de ingresos mensuais a que se refire o artigo 12.d da lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia:

 • familias con 2 membros: 473,93€/mes
 • familias con 3 membros: 537,83€/mes
 • familias con 4 membros: 591,08€/mes
 • familias con 5 membros: 644,33€/mes
 • familias con 6 membros: 697,58€/mes
 • familias con 7 ou máis membros: 718,88€/mes”

 

Outes, 21 de febreiro de 2017.

Asdo: A alcaldesa

 

Mª Beatriz Molinos Vidal

APROBADO DEFINITIVAMENTE O ORZAMENTO DO CONCELLO DE OUTES PARA O EXERCICIO 2017
02/02/2017

Aprobado definitivamente o orzamento do Concello de Outes para o exercicio 2017 por non terse presentado reclamacións trala publicación da súa aprobación inicial no BOP nº 2, do 3 de xaneiro do 2017.

Ver documento

AXUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO PARA A COMPENSACIÓN DOS SEUS GASTOS FARMACÉUTICOS PARA O ANO 2017.
19/01/2017

O Concello de Outes aproba as bases da convocatoria de axudas económicas a familias, financiadas pola Xunta de Galicia, para a compensación dos seus gastos farmacéuticos no referido a medicamentos prescritos a través de receita médica. O obxecto desta convocatoria é o de apoiar ás familias empadroadas no Concello que teñan menores de 16 anos a cargo e que estean atravesando dificultades económicas.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de novembro de 2017 e poderán subvencionarse gastos farmacéuticos realizados dende o 1 de decembro de 2016 ata o 30 de novembro de 2017.

Información e solicitudes nos Servizos Sociais Municipais Comunitarios (traballadores sociais e/ou educadora familiar)

Máis información no BOP da provincia de A Coruña

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE 2016.
19/01/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 26 de decembro de 2016 aprobou o Padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 2º semestre de 2016, composto por un total de 1.380 recibos.

Logo PDF Ver anuncio completo

ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
12/01/2017

O Concello de Outes publica a ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COA FINALIDADE DE INTEGRAR A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NA XESTIÓN E PLANIFICACIÓN DO CONCELLO.

Logo PDF Ver documento

ANUNCIO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARCIAL
02/01/2017

O Concello de Outes publica o anuncio de dedicación exclusiva parcial do cargo de concelleiro-delegado de xuventude, voluntariado, asuntos do mar e de turismo, e de loita contra os lumes forestais.

Logo PDF Ver anuncio completo

TARXETA DE BENVIDA
02/01/2017

O Concello de Outes anuncia que a Consellería de Política Social publicou axudas para familias que teñan un fillo/a nado entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2017.

Ver anuncio completo