Taboleiro de anuncios

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 1º SEMESTRE DE 2017
18/07/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 17 de xullo de 2017 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 1º semestre de 2017, composto por un total de 1.383 recibos.

Ver anuncio

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN DENTRO DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN ANO 2017: PROBA FÍSICA, MÉRITOS E PUNTUACIÓN FINAL
12/07/2017

O Concello de Outes publica a acta cos resultados da  proba física, méritos e puntuación final dos aspirantes a socorristas da campaña de verán, dentro dos programas de cooperación ano 2017.

Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN DENTRO DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN ANO 2017: LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E DATA DAS PROBAS DE APTITUDE FÍSICA
10/07/2017

O Concello de Outes publica a lista de aspirantes admitidos na convocatoria para contratar socorristas da campaña de verán, dentro dos programas de cooperación ano 2017. Os aspirantes admitidos deben presentarse o vindeiro mércores, día 12 de xullo, ás 09:30 horas nas instalacións da Piscina Municipal de Outes para a realización das probas de aptitude física.

Ver anuncio

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN DENTRO DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
07/07/2017

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para contratar socorristas da campaña de verán, dentro dos programas de cooperación 2017.

Ver bases

CAMAPAMENTOS DEPORTIVOS 2017: RESULTADO DO SORTEO
22/06/2017

Na Casa do Concello de Outes, ás 10:00 h do día 22 de xuño de 2017 tivo lugar o sorteo público para seleccionar ós participantes no Campamento deportivo organizado pola Deputación da Coruña, sendo o resultado do mesmo o seguinte:

TITULARES:

 1. Eloy Gallardo Lema.
 2. Álvaro Sieira Rama.
 3. Irene Orodea Pena.

SUPLENTES:

 1. Aarón Ínsua Ribeiro.
 2. Marcos Orodea Pena.
A OMIX DE OUTES INFORMA
15/06/2017

A OMIX de Outes informa da convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18.

Máis información no enderezo web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170609/AnuncioG0164-300517-0003_gl.html

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2017.
18/05/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión do 15 de maio de 2017, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2017, composto por un total de 5.367 recibos.

Ver anuncio completo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 1º SEMESTRE DE 2017.
18/05/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión do 15 de maio de 2017, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 1º semestre de 2017, composto por un total de 3.505 recibos.

Ver anuncio completo

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO 1º SEMESTRE DE 2017
03/04/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 3 de abril de 2017 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de saneamento e depuración de augas residuais do 1º semestre de 2017, composto por un total de 2.926 recibos.

Ver anuncio completo

CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO PARA A COMPENSACIÓN DOS SEUS GASTOS FARMACÉUTICOS PARA O ANO 2017
22/02/2017

A Xunta de Goberno Local do Concello de Outes na sesión de data 20/02/2017 adoptou o seguinte acordo:

CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO PARA A COMPENSACIÓN DOS SEUS GASTOS FARMACÉUTICOS PARA O ANO 2017.

Advertido un erro de feito nas Bases da convocatoria de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o 09/01/2017 e publicadas no BOP de data 18/01/2017, no seu punto 2.Beneficiarios, no referido ao apartado ONDE DI: “Non superar os límites de ingresos mensuais a que se refire o artigo 12.d da lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia:

 • familias con 2 membros: 573,83€/mes
 • familias con 3 membros: 591,08€/mes
 • familias con 4 membros: 644,33€/mes
 • familias con 5 membros: 697,58€/mes
 • familias con 6 ou máis membros: 718,88€/mes”

DEBE DICIR:

“Non superar os límites de ingresos mensuais a que se refire o artigo 12.d da lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia:

 • familias con 2 membros: 473,93€/mes
 • familias con 3 membros: 537,83€/mes
 • familias con 4 membros: 591,08€/mes
 • familias con 5 membros: 644,33€/mes
 • familias con 6 membros: 697,58€/mes
 • familias con 7 ou máis membros: 718,88€/mes”

 

Outes, 21 de febreiro de 2017.

Asdo: A alcaldesa

 

Mª Beatriz Molinos Vidal

APROBADO DEFINITIVAMENTE O ORZAMENTO DO CONCELLO DE OUTES PARA O EXERCICIO 2017
02/02/2017

Aprobado definitivamente o orzamento do Concello de Outes para o exercicio 2017 por non terse presentado reclamacións trala publicación da súa aprobación inicial no BOP nº 2, do 3 de xaneiro do 2017.

Ver documento

AXUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO PARA A COMPENSACIÓN DOS SEUS GASTOS FARMACÉUTICOS PARA O ANO 2017.
19/01/2017

O Concello de Outes aproba as bases da convocatoria de axudas económicas a familias, financiadas pola Xunta de Galicia, para a compensación dos seus gastos farmacéuticos no referido a medicamentos prescritos a través de receita médica. O obxecto desta convocatoria é o de apoiar ás familias empadroadas no Concello que teñan menores de 16 anos a cargo e que estean atravesando dificultades económicas.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de novembro de 2017 e poderán subvencionarse gastos farmacéuticos realizados dende o 1 de decembro de 2016 ata o 30 de novembro de 2017.

Información e solicitudes nos Servizos Sociais Municipais Comunitarios (traballadores sociais e/ou educadora familiar)

Máis información no BOP da provincia de A Coruña

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE 2016.
19/01/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 26 de decembro de 2016 aprobou o Padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 2º semestre de 2016, composto por un total de 1.380 recibos.

Logo PDF Ver anuncio completo

ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
12/01/2017

O Concello de Outes publica a ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COA FINALIDADE DE INTEGRAR A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NA XESTIÓN E PLANIFICACIÓN DO CONCELLO.

Logo PDF Ver documento

ANUNCIO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA PARCIAL
02/01/2017

O Concello de Outes publica o anuncio de dedicación exclusiva parcial do cargo de concelleiro-delegado de xuventude, voluntariado, asuntos do mar e de turismo, e de loita contra os lumes forestais.

Logo PDF Ver anuncio completo

TARXETA DE BENVIDA
02/01/2017

O Concello de Outes anuncia que a Consellería de Política Social publicou axudas para familias que teñan un fillo/a nado entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2017.

Ver anuncio completo