Taboleiro de anuncios

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O P.A.I.: SELECCIÓN DE COORDINADOR/A E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO DE COORDINADOR/A E AUXILIAR
16/02/2018

O Concello de Outes publica as actas coas valoracións de méritos, puntuacións finais e candidatos propostos para a contratación temporal de coordinador e auxiliar do Punto de Atención á Infancia.

Ver acta de selección de coordinador/a

Ver acta de selección de auxiliar

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O P.A.I.: LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
09/02/2018

O Concello de Outes publica a resolución coa lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos na convocatoria para a contratación temporal de coordinador e auxiliar do Punto de Atención á Infancia e a data das entrevistas.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O P.A.I.: LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
02/02/2018

O Concello de Outes publica a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos na convocatoria para a contratación temporal de coordinador e auxiliar do Punto de Atención á Infancia.

Ver lista

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 2º SEMESTRE DE 2017
09/01/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 26 de decembro de 2017 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 2º semestre de 2017, composto por un total de 1.406 recibos.

Ver anuncio

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O P.A.I.
09/01/2018

A Xunta de Goberno Local, tendo apreciado un erro nas bases aprobadas para a creación dunha bolsa de emprego para o posto de traballo de auxiliar do Punto de Atención á Infancia-PAI e nas bases aprobadas para a contratación temporal de un coordinador do PAI, procede a súa corrección e aprobar a nova redacción das mesmas.

Ver bases

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO 2º SEMESTRE DE 2017
29/11/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 27 de novembro de 2017 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de saneamento e depuración de augas residuais do 2º semestre de 2017, composto por un total de 2.929 recibos.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 2º SEMESTRE DE 2017
29/11/2017

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 27 de novembro de 2017, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 2º semestre de 2017, composto por un total de 3.508 recibos.

Ver anuncio