Taboleiro de anuncios

OBRADOIRO DE EMPREGO “OUTES-NOIA-LOUSAME”
11/10/2018

O Concello de Outes publica as puntuacións provisionais dos alumnos/as admitidos ao obradoiro de emprego “Outes-Noia-Lousame”.

Ver puntuacións

OBRADOIRO DE EMPREGO “OUTES-NOIA-LOUSAME”
11/10/2018

O Concello de Outes publica as puntuacións provisionais dos aspirantes a persoal directivo, docente e administrativo do obradoiro de emprego “Outes-Noia-Lousame”.

Ver puntuacións

MONITORES/AS DE INVERNO: ACTA DE REALIZACIÓN DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
04/10/2018

O Concello de Outes publica a acta de realización das entrevistas e a resolución da convocatoria dos/das aspirantes a monitores/as de actividades socioculturais para o curso outubro 2018 / xuño 2019.

Ver acta

SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS - PERSOAL LABORAL TEMPORAL E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO: Acta de resolución da convocatoria
03/10/2018

O Concello de Outes publica a acta coa resolución da convocatoria.

Ver acta

SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS - PERSOAL LABORAL TEMPORAL E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO: Acta coa puntuación das entrevistas
03/10/2018

O Concello de Outes publica a acta coa cualificación das entrevistas.

Ver acta

MONITORES/AS DE INVERNO: ACTA DE BAREMACIÓN
02/10/2018

O Concello de Outes publica a acta de baremación dos/das aspirantes a monitores/as de actividades socioculturais para o curso outubro 2018 / xuño 2019.

Ver acta

MONITORES/AS DE INVERNO: LISTA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS
02/10/2018

O Concello de Outes publica a lista de admitidos e non admitidos na convocatoria para contratar monitores/as de actividades socioculturais para o curso outubro 2018 / xuño 2019.

Ver lista

SELECCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS - PERSOAL LABORAL TEMPORAL E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO: ACTA Nº 2 E CONVOCATORIA DATA DA ENTREVISTA
28/09/2018

O Concello de Outes publica a acta nº 2 coa cualificación do segundo exercicio e a data da entrevista.

Ver acta

SELECCION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS-PERSOAL LABORAL TEMPORAL E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO: RESPOSTAS CORRECTAS EXAME TIPO TEST
28/09/2018

O Concello de Outes publica as respostas do exame tipo test.

Ver respostas

SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS - PERSOAL LABORAL TEMPORAL E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO: ACTA Nº1 E CONVOCATORIA DO SEGUNDO EXERCICIO.
24/09/2018

O Concello de Outes publica a acta nº 1 coa cualificación do primeiro exercicio e a convocatoria do segundo.

Ver acta

MONITORES/AS DE INVERNO: BASES DA CONVOCATORIA
24/09/2018

O Concello de Outes publica as bases para a selección, por medio de concurso, dos monitores/as dos programas de actividades de inverno:

  • 1 monitor/a de pintura
  • 1 monitor/a de baile galego
  • 1 monitor/a deportivo de piragüismo
  • 1 monitor/a de corte e confección
  • 1 monitor/a de manualidades

Ver bases

SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SERVIZOS SOCIAIS: LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
31/08/2018

O Concello de Outes publica o decreto coa relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos para a selección de auxiliar administrativo/a para servizos sociais.

Ver decreto

SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SERVIZOS SOCIAIS: LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS
23/08/2018

O Concello de Outes publica o decreto coa relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos para a selección de auxiliar administrativo/a para servizos sociais.

Ver decreto

BECAS DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E DEPORTE
21/08/2018

A OMIX de Outes informa que xa está aberto o prazo de presentación de solicitudes das becas do Ministerio de Educación e Deporte.

Pode consultarse cada caso, segundo as ensinanzas que se cursen, no seguinte enlace:

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

PROGRAMA PREVENCIÓN E REDUCIÓN DO ABANDONO ESCOLAR - CURSO 2018/2019
20/08/2018

O Concello de Outes pon en marcha as actividades para o curso 2018/2019 dentro do programa de prevención e redución do abandono escolar dirixidas a rapaces/as de 5º e 6º de primaria, 1º, 2º, 3º ou 4º da ESO e tamén a maiores de 18 anos que desexen volver a incorporarse ao sistema educativo

  • TALLER DE TÉCNICAS DE TRABALLO INTELECTUAL.
  • TALLER DE COMPETENCIAS BÁSICAS.
  • AULA DE ADULTOS: competencias clave e/ou clases preparatorias ESA
  • REFORZO ESCOLAR

Para consultar horarios, inscricións ou calquera outra información pode facelo no despacho da educadora familiar no Concello, teléfono 981 850 003 (Juana), ou ben na Casa de Cultura, teléfono 981 850 950 (Carmela). O prazo de inscrición está aberto ata o 30 de setembro.

Ficha de inscripción

 

ESPAZOS DAS FAMILIAS - CURSO 2018/2019
20/08/2018

O Concello de Outes pon en marcha a actividade “Espazos das familias” para o curso 2018/2019 dirixida á formación de pais e nais de nenos e nenas de idades comprendidas entre os 0 e 3 anos (que non estean escolarizados) para dar resposta ás necesidades das familias en grupo e tamén mediante o asesoramento individual e presencial.

O prazo de inscrición está aberto dende o 1 de setembro ata o 31 de decembro deste ano 2018, podendo anotarse, aqueles que estean interesados, no rexistro xeral do Concello en horario de 9:00 h a 14:00 h. As inscricións serán aceptadas segundo a orde de entrada no rexistro.

O custo da actividade será asumido na súa totalidade polo Concello de xeito que para as familias será totalmente gratuíta.

Para máis información poden poñerse en contacto coa educadora familiar (Teléfono 981 850 003)

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO P.X.O.M. PARA A AMPLIACIÓN DA ORDENANZA DE SOLO INDUSTRIAL NO NÚCLEO URBANO DA RIBEIRA DO FREIXO
23/07/2018

Aprobado inicialmente a “Modificación puntual do P.X.O.M. para a ampliación da ordenanza de solo industrial no núcleo urbano da Ribeira do Freixo”, por Acordo do Pleno de data 28.06.2018, de conformidade cos artigos 60.6 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia, sométese a información pública polo prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais, para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes ou obter copias. Así mesmo, estará a disposición na sede electrónica deste Concello.

Quedan suspendidas as licenzas para a área afectada pola modificación. A duración da suspensión é de un máximo de dous anos e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva da modificación.

 Descargar documentación e planos

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 1º SEMESTRE DE 2018
02/07/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 25 de xuño de 2018 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 1º semestre de 2018, composto por un total de 1.411 recibos.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO 1º SEMESTRE DE 2018
02/07/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 25 de xuño de 2018 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de saneamento e depuración de augas residuais do 1º semestre de 2018, composto por un total de 2.931 recibos.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 1º SEMESTRE DE 2018
02/07/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 25 de xuño de 2018, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 1º semestre de 2018, composto por un total de 3.511 recibos.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2018
03/05/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 30 de abril de 2018, aprobou o padrón fiscal do impuesto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2018, composto por un total de 5.459 recibos.

Ver anuncio

PLAN NORMATIVO PARA O ANO 2018
06/04/2018

O Concello de Outes publica o plan normativo para o ano 2018.

Ver plan normativo