Taboleiro de anuncios

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO P.X.O.M. PARA A AMPLIACIÓN DA ORDENANZA DE SOLO INDUSTRIAL NO NÚCLEO URBANO DA RIBEIRA DO FREIXO
23/07/2018

Aprobado inicialmente a “Modificación puntual do P.X.O.M. para a ampliación da ordenanza de solo industrial no núcleo urbano da Ribeira do Freixo”, por Acordo do Pleno de data 28.06.2018, de conformidade cos artigos 60.6 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do chan de Galicia, sométese a información pública polo prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais, para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes ou obter copias. Así mesmo, estará a disposición na sede electrónica deste Concello.

Quedan suspendidas as licenzas para a área afectada pola modificación. A duración da suspensión é de un máximo de dous anos e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva da modificación.

 Descargar documentación e planos

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS: ACTAS 2 E 3
20/07/2018

O Concello de Outes publica a acta nº 2: avaliación de méritos e a acta nº 3: entrevistas e puntuacións finais dos aspirantes da convocatoria para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Ver acta nº 2: avaliación de méritos

Ver acta nº 3: entrevistas e puntuacións finais

APERTURA DE LISTAXES DE AUXILIAR DE EDUCADOR PARA A DEPUTACIÓN DA CORUÑA
19/07/2018

A oficina de orientación laboral informa de que a Deputación Provincial da Coruña publicou as bases para elaborar listas para a selección de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para posibles nomeamentos e/ou contratacións laborais temporais para postos de Auxiliar Educador de administración especial (C2).

Ver anuncio completo

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS, DATA DAS PROBAS FÍSICAS E DATA DAS ENTREVISTAS
18/07/2018

O Concello de Outes publica a lista definitiva e as datas das probas físicas e das entrevistas dos aspirantes da convocatoria para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Ver decreto

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
16/07/2018

O Concello de Outes publica a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos na convocatoria para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Ver lista

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS: CONVOCATORIA DE SELECCIÓN
03/07/2018

O Concello de Outes publica as bases para a contratación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Ver bases

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DE SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE DO 1º SEMESTRE DE 2018
02/07/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 25 de xuño de 2018 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de subministro de auga potable do 1º semestre de 2018, composto por un total de 1.411 recibos.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO 1º SEMESTRE DE 2018
02/07/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 25 de xuño de 2018 aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de saneamento e depuración de augas residuais do 1º semestre de 2018, composto por un total de 2.931 recibos.

Ver anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO DO 1º SEMESTRE DE 2018
02/07/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 25 de xuño de 2018, aprobou o padrón de contribuíntes da taxa polo servizo de recollida de lixo do 1º semestre de 2018, composto por un total de 3.511 recibos.

Ver anuncio

BRIGADA DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL (PIL) DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: PUNTUACIÓN DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
28/06/2018

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións das entrevistas e a resolución da convocatoria de selección dunha brigada dentro do Plan de Integración Laboral (PIL) da Deputación da Coruña.

Ver acta

CONVOCATORIA DE SOCORRISTAS DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO EN COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS
28/06/2018

O Concello de Outes publica a acta co resultado das probas e resolución da convocatoria para contratar un socorrista da campaña de verán, dentro do programa de fomento do emprego en colaboración coas entidades locais.

Ver acta

BRIGADA DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL (PIL) DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: PUNTUACIÓN DE MÉRITOS E ENTREVISTAS
26/06/2018

O Concello de Outes publica a acta coas puntuación dos méritos e data e hora das entrevistas dos aspirantes á convocatoria de selección dunha brigada dentro do Plan de Integración Laboral (PIL) da Deputación da Coruña.

Ver acta

BRIGADA DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL (PIL) DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
26/06/2018

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos e excluídos da convocatoria de selección dunha brigada dentro do Plan de Integración Laboral (PIL) da Deputación da Coruña.

Ver lista

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR DOUS TRABALLADORES DENTRO DO PROGRAMA DA XUNTA DE GALICIA DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)
22/06/2018

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións das entrevistas e puntuacións finais dos aspirantes a  1 oficial condutor e 1 oficial de terceira dentro do programa da Xunta de Galicia de Fomento do Emprego no Medio Rural (APROL RURAL).

Ver acta

BRIGADA DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL (PIL) DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
22/06/2018

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos e excluídos da convocatoria de selección dunha brigada dentro do Plan de Integración Laboral (PIL) da Deputación da Coruña.

Ver lista

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018: PUNTUACIÓNS DAS ENTREVISTAS E PUNTUACIÓNS FINAIS (MONITORES DE TEMPO LIBRE E PIRAGÜISMO)
18/06/2018

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións das entrevistas e puntuacións finais dos aspirantes a MONITORES DE TEMPO LIBRE E PIRAGÜISMO.

Ver acta

CONTRATACIÓN DUN/DUNHA SOCORRISTA. CAMPAÑA DE VERÁN 2018
15/06/2018

O Concello de Outes comunica que vai solicitar á oficina de emprego de Santiago Norte candidatos para cubrir unha praza de socorrista. Os interesados/as deberán estar inscritos como demandantes de emprego en dita oficina.

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018: PUNTUACIÓN DAS ENTREVISTAS E PUNTUACIÓNS TOTAIS DOS SOCORRISTAS
12/06/2018

O Concello de Outes publica as actas coas puntuacións das entrevistas, puntuacións totais e a resolución da convocatoria do procedemento de selección para a contratación de socorristas da campaña de verán 2018.

Ver acta 2: Puntuación das entrevistas

Ver acta 3: Puntuacións totais e resolución da convocatoria

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018: MÉRITOS E DATAS DAS ENTREVISTAS DE SELECCIÓN (MONITORES DE TEMPO LIBRE E PIRAGÜISMO)
11/06/2018

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións de méritos e as datas das entrevistas dos aspirantes a MONITORES DE TEMPO LIBRE E PIRAGÜISMO.

Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018: LISTA DE ADMITIDOS DEFINITIVOS (MONITORES DE TEMPO LIBRE, VELA E PIRAGÜISMO)
11/06/2018

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos e excluídos para a contratación de MONITORES DE TEMPO LIBRE, VELA E PIRAGÜISMO.

Ver resolución

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DA BRIGADA DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL (PIL) DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
08/06/2018

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección dunha brigada para executar diferentes obras públicas e prestar servizos mínimos municipais, dentro do Plan de Integración Laboral (PIL) da Deputación da Coruña.

Ver bases da convocatoria

Instancia

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018: RESULTADOS DAS PROBAS DE APTITUDE FÍSICA, MÉRITOS E DATAS DAS ENTREVISTAS DOS SOCORRISTAS.
07/06/2018

O Concello de Outes publica a acta cos resultados das probas de aptitude física e a avaliación de méritos dos/as aspirantes admitidos ao procedemento de selección para a contratación de socorristas da campaña de verán 2018 e a data das entrevistas curriculares.

Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS NA CATEGORÍA DE SOCORRISTAS E CONVOCATORIA DAS PROBAS FÍSICAS.
06/06/2018

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos e excluídos para a contratación de SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018 e convoca aos aspirantes ás probas de aptitude física que terán lugar o xoves 7 de xuño ás 9:30h nas instalacións da Piscina Municipal do Concello de Outes.

Ver lista

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE BRIGADA DE OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES: PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
06/06/2018

O Concello de Outes publica a acta coas puntuacións definitivas dos aspirantes para a contratación laboral temporal dunha brigada de operarios de servizos múltiples e a resolución da convocatoria.

Ver acta

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS NA CATEGORÍA DE MONITORES DE TEMPO LIBRE, VELA E PIRAGÜISMO
06/06/2018

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos e excluídos para a contratación de MONITORES DE TEMPO LIBRE, VELA E PIRAGÜISMO.

Ver lista

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018: RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS NA CATEGORÍA DE SOCORRISTAS
04/06/2018

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos e excluídos para a contratación de SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018.

Ver lista

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2018
18/05/2018

O Concello de Outes publica a convocatoria de selección, mediante concurso de méritos, de doce monitores de tempo libre, cinco socorristas, un monitor de piragüismo e outro de vela.

Ver bases da convocatoria

Instancia

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2018
03/05/2018

A Xunta de Goberno Local deste Concello, en sesión de 30 de abril de 2018, aprobou o padrón fiscal do impuesto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2018, composto por un total de 5.459 recibos.

Ver anuncio

PLAN NORMATIVO PARA O ANO 2018
06/04/2018

O Concello de Outes publica o plan normativo para o ano 2018.

Ver plan normativo