Equipo de goberno

O equipo de goberno local está composto por:

DNA. Mª BEATRIZ MOLINOS VIDAL

- Alcaldesa

D. CARLOS E. LÓPEZ CRESPO

- Concelleiro de Facenda, Persoal e Seguridade Cidadá 
- Concelleiro Delegado Especial para as parroquias de Cando, Tarás e Sabardes 
- 1ª Tenente de Alcalde

DNA. Mª DO CARME LEIS BUJÁN

- Concelleira de Asuntos Sociais e Dependencia
- Concelleira Delegada Especial para a parroquia de Santo Ourente 
- 2ª Tenente de Alcalde

D. MANUEL JUAN GARCÍA FIUZA

- Concelleiro de Cultura e Deportes 
- Concelleiro Delegado Especial para as parroquias de Sta. María de Entins e Roo 
- 3º Tenente de Alcalde

DNA. JUANA LAGO PROL

- Concelleira de Muller, Igualdade e Educación
- Concelleira Delegada Especial para a parroquia de San Cosme de Outeiro

D. TOMÁS GOSENDE CAMBEIRO

- Concelleiro de Urbanismo, Obras e Servicios 
- Concelleiro Delegado Especial para as parroquias de San Lourenzo, Outes e Valadares 
- 4º Tenente de Alcalde

D. ANDRES CASTRO ABELLEIRA

- Concelleiro de Xuventude, Voluntariado, Asuntos do Mar e Turismo 
- Concelleiro Delegado Especial para as parroquias de Roo e San Cosme

DNA. GUADALUPE GOSENDE CASTELO

- Concelleira de Medio Ambiente e Desenvolvemento Rural 
- Concelleira Delegada Especial para a parroquia de Valadares

 Acta de nomeamento do goberno local e delegación de competencias da Alcaldía.

 Resolución de modificación de delegacións especiais da Alcaldía.

 Nomeamento da xunta de goberno local e tenentes de alcalde.