Taboleiro de anuncios

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS FÍSICAS
19/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal e desenvolvemento das probas físicas dos aspirantes a cubrir as prazas dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver acta

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, DATA DAS PROBAS FÍSICAS E DAS ENTREVISTAS
18/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución coa lista de admitidos e excluídos e as datas das probas físicas e entrevistas dos aspirantes a cubrir as prazas dun capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019: ACTA DESENVOLVEMENTO DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA.
16/07/2019

O Concello de Outes publica a acta co desenvolvemento das entrevistas dos/das aspirantes ás prazas de peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes e a resolución da convocatoria.

Ver acta

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS.
16/07/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista provisional de admitidos para a selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019: ACTA COA CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, BAREMACIÓN DE MÉRITOS E DATA DAS ENTREVISTAS.
12/07/2019

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal, a baremación de méritos dos candidatos e a data das entrevistas dos/das aspirantes ás prazas de peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes.

Ver acta

Corrección de erros na acta de constitución do tribunal, a baremación de méritos dos candidatos e a data das entrevistas: rectificación de datas

Ver expediente de corrección

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
08/07/2019

O Concello de Outes publica a lista de aspirantes admitidos e excluídos ás probas de selección para contratar en réxime laboral temporal a catro peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes.

Ver lista

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UN CAPATAZ, UN PEÓN CONDUTOR E TRES PEÓNS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL
05/07/2019

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para cubrir as prazas de un capataz, un peón condutor e tres peóns da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver bases da convocatoria

Instancia

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO
28/06/2019

O Concello de Outes publica as bases para a selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña.

Ver bases

Detectado un erro nas bases desta convocatoria, publicase a seguinte corrección:

Corrección de erros

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DUN TÉCNICO DE TURISMO
28/06/2019

O Concello de Outes publica as bases para a selección, por concurso-oposición, dun técnico en turismo.

Ver bases

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
26/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía da convocatoria de contratación de 6 socorristas no marco do programa de fomento do emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia en colaboración coas Entidades Locais.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL - APROL RURAL 2019
26/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía para a contratación do novo condutor da convocatoria do APROL RURAL 2019.

Ver resolución

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
21/06/2019

O Concello de Outes publica a acta cos resultados das probas físicas e a resolución da convocatoria de contratación de 6 socorristas no marco do programa de fomento do emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia en colaboración coas Entidades Locais.

Ver acta

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL - APROL RURAL 2019
21/06/2019

O Concello de Outes publica a acta da contratación do novo condutor da convocatoria do APROL RURAL 2019.

Ver acta

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019
19/06/2019

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar en réxime laboral temporal a catro peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes.

Ver anuncio completo

Ver bases da convocatoria

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS
17/06/2019

O Concello de Outes publica a convocatoria e as bases para a contratación de 6 socorristas no marco do programa de fomento do emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia en colaboración coas Entidades Locais.

Ver convocatoria e bases

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES E SOCORRISTAS DA CAMPAÑA DE VERÁN 2019
11/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía do proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
07/06/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: ACTA ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
07/06/2019

O Concello de Outes publica a acta coa puntuación das entrevistas e resolución da convocatoria do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
07/06/2019

O Concello de Outes publica as actas de resolución de convocatoria do proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Acta de socorristas

Acta de monitor de piragüísmo e monitor de vela

Acta de monitores de tempo libre

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
04/06/2019

O Concello de Outes publica a acta coa avaliación de méritos dos/as aspirantes admitidos/as ao procedemento de selección de monitores de tempo libre para a campaña de verán 2019 e convócase aos aspirantes admitidos ás entrevistas de selección que terán lugar o vindeiro xoves, día 6 de xuño , na Casa do Concello.

Ver acta

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
03/06/2019

O Concello de Outes publica a acta coa cualificación das probas de aptitude física e avaliación de méritos dos aspirantes ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a socorristas para a campaña de verán e convoca aos aspirantes considerados APTOS na realización das probas de aptitude física ás entrevistas curriculares que terán lugar o vindeiro mércores, día 5 de xuño ás 9:00 horas na Casa do Concello.

Ver acta

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
31/05/2019

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos e excluídos ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán e convoca aos aspirantes admitidos ás prazas de socorristas para o vindeiro luns, día 3 de xuño, ás 11:00 h na Piscina Municipal do Concello para a realización das probas de aptitude física.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO: ACTA COA PUNTUACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO, BAREMACIÓN DE MÉRITOS E DATA DAS ENTREVISTAS
30/05/2019

O Concello de Outes publica a acta coa puntuación do segundo exercicio, baremación de méritos e data das entrevistas dos aspirantes ao proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A.
29/05/2019

O Concello de Outes comunica aos participantes no proceso de selección de un funcionario administrativo interino por acumulación de tarefas que a cualificación do segundo exercicio-caso práctico terá lugar en acto público, na sala de reunións do Concello, o xoves día 30 de maio ás 9:00 horas.

Ver anuncio

CAMPAÑA DE VERÁN 2019: MONITORES E SOCORRISTAS
28/05/2019

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver lista

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL-PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA: ACTA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
14/05/2019

O Concello de Outes publica a acta das entrevistas e a resolución da convocatoria para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Ver acta

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL - APROL RURAL 2019: ACTA DE BAREMACIÓN, REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA
13/05/2019

O Concello de Outes publica a acta coa baremación, a puntuación de entrevistas e resolución da convocatoria do APROL RURAL 2019.

Ver acta

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL – PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
10/05/2019

O Concello de Outes publica a lista definitiva de admitidos e excluídos e a acta de baremación e convocatoria de entrevistas dos/das aspirantes para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Lista definitiva de admitidos e excluídos

Acta de baremación e convocatoria de entrevistas

 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL. CAMPAÑA DE VERÁN 2019
08/05/2019

O Concello de Outes anuncia a convocatoria de selección para contratar en réxime laboral temporal a monitores e socorristas para a campaña de verán.

Ver anuncio

Ver bases

Anexo I.- Modelo de instancia

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL – PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
07/05/2019

O Concello de Outes publica a resolución provisional de admitidos e excluídos para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: ACTA DE RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS AO PRIMEIRO EXERCICIO.
06/05/2019

O Concello de Outes publica a acta de resolución das alegacións presentadas ao primeiro exercicio do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: ACTA RESOLUCIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA DO SEGUNDO EXERCICIO
30/04/2019

O Concello de Outes publica a acta de resolución do primeiro exercicio e máis a convocatoria do segundo exercicio do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver acta

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: RESPOSTAS DO PRIMEIRO EXAME
30/04/2019

O Concello de Outes publica as respostas do primeiro exame do proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver táboa de respostas

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E DATA DO PRIMEIRO EXAME
24/04/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos ao proceso de selección dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas e a data do primeiro exame.

Ver resolución

CONTRATACIÓN DE UN TRACTORISTA-SERVIZOS MÚLTIPLES
17/04/2019

O Concello de Outes publica a acta de realización das entrevistas e a acta da resolución da convocatoria de contratación de tractorista-servizos múltiples.

Ver acta de realización das entrevistas

Ver acta da resolución da convocatoria

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL – PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
17/04/2019

O Concello de Outes publica as bases para a contratación laboral, a tempo completo, de sete peóns de obras e limpeza viaria.

Ver bases

Instancia

PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAS MOZAS
15/04/2019

O Concello de Outes, a través do Servizo de Orientación Laboral, informa do programa Emprega Xuventude que ten coma finalidade facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

Ver anuncio

CONTRATACIÓN DE UN TRACTORISTA-SERVIZOS MÚLTIPLES
12/04/2019

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista provisional de admitidos e o resultado da baremación e convocatoria de entrevistas dos aspirantes para a contratación de tractorista-servizos múltiples.

Lista provisional de admitidos

Anuncio do resultado da baremación e convocatoria de entrevistas

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS
04/04/2019

O Concello de Outes publica a lista provisional de admitidos para a bolsa de emprego para a contratación dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas.

Ver lista

CONTRATACIÓN DE UN TRACTORISTA-SERVIZOS MÚLTIPLES
02/04/2019

O Concello de Outes publica as bases para a contratación en réxime de persoal laboral temporal (por acumulación de tarefas) dun tractorista-servizos múltiples, a xornada completa.

Ver bases

Instancia

LISTAS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL LABORAL E INTERINO DA XUNTA DE GALICIA
04/03/2019

A oficina de Orientación Laboral de Outes anuncia que a Xunta de Galicia vén de publicar unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 28 de febreiro de 2019 pola que acorda a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas ou especialidades.

As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión entre o 1 de marzo e o 15 de xullo deste ano (ambos inclusive).

Ver anuncio completo

CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A
21/02/2019

O Concello de Outes informa da creación dunha bolsa de emprego para a contratación dun funcionario ou funcionaria interina por acumulación de tarefas. A praza referida prestará apoio aos Departamentos de Secretaría e Intervención.

Poden consultarse as bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 21 de febreiro de 2019.