Anuncio

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS

O Concello de Outes publica a acta de constitución do tribunal, fase oposición, fase concurso e resolución da 4ª convocatoria do proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

Ver acta