Anuncio

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO POSTO DE CAPATAZ DA BRIGADA FORESTAL: CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTAXE PROVISIONAL

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa corrección da listaxe provisional de admitidos ao proceso de selección para a creación dunha bolsa de emprego do posto de capataz da brigada forestal do Concello de Outes.

 Ver resolución