Anuncio

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO POSTO DE CAPATAZ DA BRIGADA FORESTAL

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista provisoria de admitidos ao proceso de selección para a creación dunha bolsa de emprego do posto de capataz da brigada forestal do Concello de Outes.

 Ver resolución