Anuncio

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO POSTO DE CAPATAZ DA BRIGADA FORESTAL

O concello de Outes abre o proceso de selección para a creación dunha bolsa de emprego do posto de capataz da brigada forestal do concello de Outes.

Prazo de presentación de solicitudes: Dende o día 30 de xuño ata o 06 de xullo, ambos inclusive.

 Ver bases

 Modelo de instancia

 Ver anuncio publicado en La Voz de Galicia