Anuncio

SELECCIÓN DE 6 SOCORRISTAS EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS

O Concello de Outes publica a acta de desenvolvemento da fase de concurso e resolución da convocatoria do proceso de selección para cubrir 6 postos de socorristas en espazos acuáticos naturais para a campaña de verán de 2022.

 Ver acta