Anuncio

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ACCESIBILIDADE

O Concello de Outes convoca axudas individuais para a promoción da autonomía persoal e a accesibilidade.

Poderán ser beneficiarias destas axudas aquelas persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia e/ou discapacidade ou a teñan solicitada con anterioridade a apertura do prazo de solicitude das axudas e que acrediten a necesidade das actuacións solicitadas e cumpran os requisitos sinalados nas bases reguladoras da convocatoria.

 Ver anuncio completo

 Ver bases da convocatoria