Anuncio

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO

O Concello de Outes convoca axudas individuais para a adquisición de determinado material informático para o alumnado do curso actual.

Poderán solicitar estas axudas todas/os as/os alumnos/as que durante o ano 2021 cursen estudios de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación profesional e Universidade, e cumpran os requisitos sinalados nas bases reguladoras da convocatoria.

 Ver anuncio completo

 Ver bases da convocatoria