Anuncio

SELECCIÓN SOCORRISTAS 2021: BASES DA CONVOCATORIA, LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E DATA DA PROBA DE APTITUDE FÍSICA

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria e a lista definitiva de admitidos máis a data da proba de aptitude física do proceso de selección de socorristas.

 Ver bases da convocatoria

 Ver lista definitiva e data da proba física