Anuncio

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS OPERARIOS DE XARDÍNS-SERVIZOS MÚLTIPLES

O Concello de Outes publica as actas do proceso de selección de 2 operarios de xardíns-servizos múltiples.

 Acta de puntuacións definitivas logo de resoltas as alegacións

 Acta da realización das entrevistas

 Acta da resolución da convocatoria