Anuncio

RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS

O servizo de orientación laboral informa  que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Emprego e Igualdade,  publicou no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 14 de xaneiro de 2021 a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. 

 Ver anuncio completo