Anuncio

SELECCIÓN DE OPERARIO DE LIMPEZA-SERVIZOS MÚLTIPLES: ACTA DE RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA

O Concello de Outes publica a acta de resolución da convocatoria do proceso de selección para contratar un operario de limpeza-servizos múltiples en réxime de interinidade.

 Ver acta