Anuncio

CONVOCATORIA DA PROBA LIBRE PARA A OBTENCIÓN DA COMPETENCIA DIXITAL OFIMÁTICA (CODIX)

O Servizo de Orientación Laboral informa que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) publicará no DOG do día 14 de outubro a convocatoria das probas libres de avaliación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX).

 Máis información