Anuncio

SELECCIÓN DE 5 OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO MARCO DO PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

O Concello de Outes publica as actas de constitución do tribunal e desenvolvemento do primeiro exercicio e de constitución do tribunal, valoración da fase de concurso, data da proba práctica de coñecemento do galego e datas das entrevistas do proceso de selección para contratar a 5 operarios de servizos múltiples.

 Ver acta de constitución do tribunal e desenvolvemento do primeiro exercicio

 Ver acta de constitución do tribunal, valoración da fase de concurso, data da proba práctica de coñecemento do galego e datas das entrevistas