Anuncio

PROXECTO DE SINALIZACIÓN E ESTABLECEMENTO DE DIRECCIÓN ÚNICA NA RÚA DA CRUZ

O Concello ten intención de mellorar a sinalización e establecer como vía de dirección única a rúa da Cruz, na Serra de Outes.

Mediante o presente anuncio, dáselle audiencia á veciñanza para facer as consideracións oportunas ao devandito proxecto, no prazo de 5 días hábiles dende a data de publicación do anuncio. (Data de publicación: 03/07/2020)

 Ver proxecto