Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME

O Concello de Outes publica a acta dos resultados das probas físicas e a resolución da convocatoria e a resolución de contratación da brigada de prevención e defensa contra o lume.

 Ver a acta das probas físicas e resolución da convocatoria

 Ver a resolución de contratación