Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL: CONVOCATORIA PARA CONTRATAR 6 SOCORRISTAS

O Concello de Outes publica a acta das entrevistas e a resolución da convocatoria para a contratación de 6 socorristas para a campaña de verán 2020.

 Ver a acta