Anuncio

ANUNCIO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2020

A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 8 de xuño de 2020, aprobou o padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2020, composto por un total de 5.584 recibos.

 Ver anuncio