Anuncio

OFERTA DE EMPREGO: PERSOAL ASISTANCIAL

O Servizo de Orientación Laboral informa que ante a acumulación de tarefas existente no ámbito asistencial, a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia estableceu a creación dunha bolsa de emprego para cubrir determinadas categorías de persoal dos seus centros:

  • Titulada/o superior médico
  • ATS/DUE
  • Auxiliar de clínica/Coidador/a

Máis información picando aquí