Anuncio

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA: REGULACIÓN DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS

O Concello de Outes publica unha resolución para regular a prestación dos servizos dos empregados públicos e o réxime de traballo a desenrolar por mor do estado de alerta orixinado polo COVID-19.

Ver resolución