Anuncio

RESUMO DAS MEDIDAS DE APOIO PARA EMPRESAS E AUTÓNOMOS POLA CRISE DO COVID19

Debido á declaración de estado de alarma e emerxencia, o tecido empresarial está a sufrir perdas importantes. Para paliar esta situación e que as empresas e autónomos poidan reanudar a súa actividade cando remate o estado de alarma, estanse a publicar medidas de apoio económico.

Ver medidas