Anuncio

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA E O REGULAMENTO DO P.A.I.

O Concello de Outes informa que no boletín oficial da provincia da Coruña do 9 de marzo se publicou a ordenanza e o regulamento do Punto de Atención á Infancia (P.A.I.)

Ver o REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA no BOP da Coruña

Ver a ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA no BOP da Coruña