Anuncio

SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS: CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa lista definitiva de admitidos e excluídos e data do primeiro exame do proceso de selección para a contratación dun funcionario/a interino para o servizo de intervención.

Ver resolución