Anuncio

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN FUNCIONARIO/A INTERINO PARA O SERVIZO DE INTERVENCIÓN: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía coa aprobación provisional da lista de admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación dun funcionario/a interino para o servizo de intervención.

Ver resolución