Anuncio

PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA DE SUBVENCIÓNS Á CONSOLIDACIÓN E AO FORTALECEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL NOS CONCELLO DA PROVINCIA (PEL EMPRENDE INVESTIMENTO 2019)

O Concello de Outes informa das axudas para a consolidación e o fortalecemento do tecido empresarial (Empresario Individual, Microempresa, Pequena empresa, Mediana empresa) a través do apoio ao investimento en bens inventariables (Aplicacións informáticas, Maquinaria, Utilaxe, Mobiliario, Equipos para procesos de Información).

Máis información