Anuncio

RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

O Servizo de Orientación Laboral informa de que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, publicou unha orde no Diario Oficial de Galicia do 12 de decembro de 2019, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Ver anuncio completo