Anuncio

CONTRATACIÓN DE UN/UNHA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

O Concello de Outes publica a acta coas valoracións de méritos e entrevistas e a resolución de alcaldía do proceso de contratación de un/unha Axente de Emprego e Desenvolvemento Local.

Ver acta

Ver resolución de alcaldía