Anuncio

CONTRATACIÓN DE UN/UNHA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL: ANUNCIO

O tribunal convoca aos aspirantes preseleccionados polo Servizo Público de Emprego de Galicia, á entrevista curricular que terá lugar o vindeiro 26 de decembro, ás 12.30 horas na Casa do Concello de Outes.

Ver anuncio