Anuncio

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A UN/UNHA SOCORRISTA-RECEPCIONISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL

O Concello de Outes publica as bases da convocatoria para contratar a un/unha socorrista-recepcionista para a piscina municipal e ulterior constitución de bolsa de emprego, coa finalidade de cubrir cantas necesidades poidan xurdir en relación co persoal adscrito a este servizo.

Ver bases

Corrección dun erro nas bases