Anuncio

APERTURA PRAZO ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS E NOVAS INCORPORACIÓNS DA EMPRESA SEAGA

A oficina de orientación laboral do Concello de Outes informa de que se abre o prazo para novas incorporacións ás listas das seguintes categorías:

 • Enxeñeiro/a de montes
 • Enxeñeiro/a agrónomo/a
 • Enxeñeiro/a técnico forestal
 • Enxeñeiro/a técnico agrícola
 • Enxeñeiro/a de camiños, canles e portos
 • Enxeñeiro/a técnico de obras públicas
 • Arquitecto/a
 • Arquitecto / a técnico
 • Capataz/a
 • Xefe/a de brigada
 • Maquinista – condutor/a
 • Peón/a especialista
 • Peón/a
 • Oficial/a administrativo/a
 • Auxiliar administrativo/a
 • Licenciado/a en Dereito
 • Biólogo/a
 • Técnico/a de laboratorio
 • Titulado/a en Ciencias do Mar
 • Licenciado/a en Económicas

As persoas xa anotadas nas listas de SEAGA poden actualizar méritos.
Fin de prazo: 31 de outubro .

Máis información www.epseaga.com

ou contactar coa orientadora laboral.
Rúa da Capela n.º 13 1º andar (Serra de Outes)
Atención ao público: mércores, xoves e venres
Horario: de 08:00 a 15:00 h