Anuncio

SELECCIÓN DE PERSOAL E PROVISIÓN DE POSTOS PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TÉNCICOS EN TURISMO (DEPUTACIÓN DA CORUÑA) E 1 TÉCNICO EN TURISMO (AXENCIA DE TURISMO GALICIA): RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

O Concello de Outes publica a resolución de alcaldía da convocatoria de selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña máis un técnico de turismo (AXENCIA TURISMO GALICIA).

Ver resolución