Anuncio

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA O LUME FORESTAL: ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E BAREMACIÓN DE MÉRITOS E ACTA DE DESENVOLVEMENTO DAS ENTREVISTAS E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA

O Concello de Outes publica a acta coa constitución do tribunal e baremación de méritos e a acta coa puntuación das entrevistas e resolución da convocatoria da brigada de prevención e defensa contra os incendios forestais.

Ver acta de baremación de méritos

Ver acta coa puntuación das entrevistas e resolución da convocatoria