Anuncio

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL NO MARCO DO PROGRAMA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 2019: LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

O Concello de Outes publica a lista de aspirantes admitidos e excluídos ás probas de selección para contratar en réxime laboral temporal a catro peóns de mantemento de zonas públicas e limpeza de zonas verdes.

Ver lista