Anuncio

CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO

O Concello de Outes publica as bases para a selección, por concurso-oposición, de dous técnicos en turismo, dentro do programa de subvencións de oficinas de turismo da Deputación da Coruña.

Ver bases

Detectado un erro nas bases desta convocatoria, publicase a seguinte corrección:

Corrección de erros